Thực hiện Hướng dẫn số 86-HD/TĐTN-TTNTH, ngày 22/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “Triển khai thực hiện phong trào Học sinh 3 rèn luyện giai đoạn 2015 - 2017”; Hướng dẫn 64 HD/ĐTN ngày 30/12/2015 của BTV Đoàn Trường CĐ KT – KT Quảng Nam về việc triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3...

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng thành công của Đại hội Đoàn trường lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2017 - 2019; Ngày 06/5/2017, tại Sân vận động Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam, 03 Liên chi đoàn: Tổng hợp, Nông nghiệp và Đại cương - Sư phạm đã tổ chức chương trình “Ngày Hội Thanh niên khỏe” với nhiều nội dung phong phú, thu hút sự tham gia của hơn một ngàn HSSV cùng 25 đội chơi.