Đoàn trường triển khai học tập 6 bài lý luận chính trị trong Đoàn viên, Thanh niên

Ngày đăng: Thứ sáu - 26/10/2018 16:25
         Từ ngày 5- 15/9/2018, Ban thường vụ Đoàn trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam đã triển khai học tập 6 bài lý luận chính trị trong đoàn viên, thanh niên. Tham dự lớp học có đ/c Phạm Sau – Phó bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, đ/c Phạm Hồng Chương – Phó bí thư Đảng ủy, đ/c Hồ kỳ Thọ - Bí thư Đoàn trường các đồng chí trong ban chấp hành cùng với sự góp mặt của gần 70 bạn đoàn viên, thanh niên.

 
 
         Tại lớp học, đ/c Phạm Sáu đã truyền đạt cho các bạn Đoàn viên, thanh niên những bài học quý báu như: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của Cách mạng Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng Việt Nam; Đi lên CNXH, con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn; Đường lối phát triển kinh tế-xã hội bảo đảm quốc phòng, an ninh nước ta trong tình hình mới; Hệ thống chính trị ở nước ta; Phát huy truyền thống vẻ vang, tuổi trẻ Việt Nam thi đua học tập, lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN; Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong cán bộ đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở” cho cán bộ đoàn; Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.
         Việc học tập 6 bài lý luận chính trị được tổ chức thường xuyên, liên tục, triển khai tới tất cả Đoàn viên, thanh niên nhà trường; lồng ghép chặt chẽ với chương trình rèn luyện đoàn viên, công tác phát triển Đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và bám sát việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, các chương trình hành động của Đoàn.

Bình luận ngay