Đoàn trường CĐ. KT – KT Quảng Nam tổ chức diễn đàn “Tuyên truyền tác hại rượu bia, thuốc lá, chất kích thích, chống hủ tục lạc hậu cho đoàn viên thanh niên”

Ngày đăng: Thứ ba - 09/10/2018 14:12

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và Phong trào TTN năm 2018, sáng ngày 09/10/2018, tại Phòng A5 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nhà trường tổ chức Diễn đàn “Tuyên truyền tác hại rượu bia, thuốc lá, chất kích thích, chống hủ tục lạc hậu cho ĐVTN”.

Tham dự Chương trình có đồng chí: Hồ Kỳ Thọ – Bí thư Đoàn trường; Các đồng chí Phó Bí thư Đoàn trường, UVBCH Đoàn trường cùng toàn thể các đồng chí Bí thư Liên chi đoàn, chi Đoàn.

Tại Diễn đàn “Tuyên truyền tác hại rượu bia, thuốc lá, chất kích thích, chống hủ tục lạc hậu cho ĐVTN”, đồng chí Phạm Sáu – Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ Quan tỉnh Quảng Nam đã giúp các bạn học sinh, ĐVTN nhận diện các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan thông qua các mẫu chuyện, các câu hỏi, các trò chơi vui nhộn nhưng cũng không kém nội dung tuyên truyền.

 

Việc tổ chức Diễn đàn “Tuyên truyền tác hại rượu bia, thuốc lá, chất kích thích, chống hủ tục lạc hậu cho ĐVTN” là một hình thức mới trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Đoàn trường; là hoạt động thiết thực nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng căn bản để học sinh, sinh viên, ĐVTN tự nhận thức, phòng tránh tác hại của rượu bia, thuốc lá, chất kích thích và các hủ tục lạc hậu.

Bình luận ngay