Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp

Ngày đăng: Thứ sáu - 04/05/2018 15:29
         Từ ngày 14 - 17/3/2018. Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam vừa tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đoàn trường CĐ. KT – KT Quảng Nam lần thứ XXIII.
         Tại Hội nghị, các cán bộ, đoàn viên, thanh niên đến từ các chi Đoàn trực thuộc Đoàn trường đã được học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đoàn trường CĐ. KT – KT Quảng Nam lần thứ XXIII gắn với triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022; đồng thời cùng nhau thảo luận và thống nhất nội dung, phương pháp tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội.
          Hội nghị nhằm giúp các cấp bộ Đoàn trong toàn trường đẩy mạnh việc tuyên truyền, triển khai, thực hiện đưa Nghị quyết thật sự đi vào đời sống; tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các chi Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ nhà trường gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, Nghị quyết đã đề ra; qua đó tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong đoàn viên, thanh thiếu nhi. Kết thúc hội nghị, các đồng chí làm bài kiểm tra kiến thức về hiểu biết đại hội đoàn các cấp với kết quả 100% các đồng chí đạt yêu cầu.Đồng chí Trịnh Văn Nguyên - UVBCH Tỉnh đoàn, Phó bí thư Đoàn trường triển khai nghị quyết Đại hội đoàn các cấp.Bình luận ngay