Infographic: Kế hoạch nhỏ "Tuổi nhỏ, làm việc nhỏ"

Ngày đăng: Thứ tư - 31/01/2018 09:56
Hội đồng đội Tỉnh Quảng Nam vừa phát hành infographic về phong trào kế hoạch nhỏ, với tiêu đề "Tuổi nhỏ, làm việc nhỏ". Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn xin giới thiệu đến ĐVTTN trong toàn tỉnh infographic để phục vụ cho công tác tuyên truyền và triển khai có hiệu quả phong trào tại cơ sở.
 
Bình luận ngay