Thông báo về thời gian tổ chức lớp học Bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2018

Ngày đăng: Thứ ba - 24/04/2018 11:14

THÔNG BÁO HỌC LỚP

BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG NĂM 2018

- Thời gian: 7h30 phút từ ngày 02 – 04/5/2018

- Địa điểm: Phòng A5 Trường CĐ. KT – KT Quảng Nam

- Đề nghị các đồng chí được cử đi học đi đông đủ, đúng thời gian quy định.

Bình luận ngay