Thực kế hoạch số: 24-KH/ĐTN ngày 293/5/2018 của BCH Đoàn trường CĐ KT – KT Quảng Nam về việc tổ chức hoạt động hè năm 2018; hoạch số: 25-KH/ĐTN ngày 12/6/2018 về việc tổ chức chiến dịch HSSV tình nguyện hè năm 2018, BCH Đoàn trường thông báo đến tất cả cán bộ, giảng viên, ĐVTN nhà trường được biết...

Năm 2018 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn trường lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2017 – 2019; là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVIII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các liên chi đoàn, chi đoàn về việc tiến hành xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp trường và Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2017 với các nội dung cụ thể như sau:

Hưởng ứng Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, tạo sự chuyển biến tích cực trong sinh viên về các mặt đạo đức, học tập, thể lực, kỹ năng, hội nhập, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Bồi dưỡng và kết nạp đoàn viên mới có phẩm chất tốt về chính trị, đạo đức, lối sống, giàu nhiệt huyết, tiêu biểu trong phong trào thanh niên ở cơ sở. Khơi dậy niềm tự hào đối với các đoàn viên mới được kết nạp; đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh trong thanh niên.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh đến học sinh, sinh viên, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức cho thế hệ trẻ nhà trường. Các nội dung cuộc thi phải được tổ chức khoa học, thiết thực, tiết kiệm và phù hợp với đối tượng.

Hội thi “Tiếng hát học sinh – sinh viên lần thứ XIII năm 2017” là một hoạt động truyền thống của Đoàn trường, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá, văn nghệ của học sinh, sinh viên nhà trường. Thông qua Hội thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào về nhà trường, giáo dục đạo đức lối sống, định hướng thẩm mỹ âm nhạc trong học sinh - sinh viên toàn trường

Tạo môi trường để đoàn viên thanh niên rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe để học tập và công tác. Xây dựng phong trào thanh niên luyện tập thể dục thể thao trong nhà trường. Giao lưu văn hóa thể thao, trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau; tăng cường mối quan hệ đoàn kết, tình cảm gắn bó và hiểu biết giữa các chi đoàn. Tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho HS-SV trong nhà trường, Tăng cường giao lưu học hỏi, nêu cao tinh thần đoàn kết, thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT góp phần nâng cao hiệu quả học tập và rèn luyện cho HS-SV

Thúc đẩy hoạt động công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trong nhà trường, thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; Tạo sân chơi tinh thần, thiết thực, vui tươi, lành mạnh nhằm tạo không khí đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong học tập cũng như vì cuộc sống cộng đồng của ĐVTN trong nhà trường. Đưa phong trào Văn - Thể - Mỹ trong toàn trường ngày một lớn mạnh, nâng cao thể lực, tinh thần của ĐVTN trong toàn trường cũng như hưởng ứng các hoạt động phong trào thể dục thể thao chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

Sáng ngày 14/4/2017, tại Hội trường lớn Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam, Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo trường và đại diện học sinh, sinh viên năm học 2016 - 2017 chính thức được khai mạc.

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng thành công của Đại hội Đoàn trường lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2017 - 2019; Ngày 06/5/2017, tại Sân vận động Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam, 03 Liên chi đoàn: Tổng hợp, Nông nghiệp và Đại cương - Sư phạm đã tổ chức chương trình “Ngày Hội Thanh niên khỏe” với nhiều nội dung phong phú, thu hút sự tham gia của hơn một ngàn HSSV cùng 25 đội chơi.