Thực hiện Hướng dẫn số 86-HD/TĐTN-TTNTH, ngày 22/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “Triển khai thực hiện phong trào Học sinh 3 rèn luyện giai đoạn 2015 - 2017”; Hướng dẫn 64 HD/ĐTN ngày 30/12/2015 của BTV Đoàn Trường CĐ KT – KT Quảng Nam về việc triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3...

Căn cứ Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn trường Cao đẳng KT - KT Quảng Nam năm 2018; Ban Chấp hành Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2019, với các nội dung cụ thể như sau:

Thực kế hoạch số: 24-KH/ĐTN ngày 293/5/2018 của BCH Đoàn trường CĐ KT – KT Quảng Nam về việc tổ chức hoạt động hè năm 2018; hoạch số: 25-KH/ĐTN ngày 12/6/2018 về việc tổ chức chiến dịch HSSV tình nguyện hè năm 2018, BCH Đoàn trường thông báo đến tất cả cán bộ, giảng viên, ĐVTN nhà trường được biết thông tin về Chiến dịch HSSV tình nguyện hè năm 2018 với các nội dung cụ thể như sau:

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017 - 2018; thực hiện Kế hoạch số 38-KH/TĐTN -ĐKTHTN ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam về tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018; Nhằm phát huy những kết quả đạt được trong hoạt động Hè năm 2017 của tuổi trẻ Nhà trường. Ban Chấp hành đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hè năm 2018, cụ thể như sau:

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018 của Ban Chấp hành Đoàn trường CĐ. KT – KT Quảng Nam. Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch phối hợp với Trung tâm QP AN – GDTC và Khoa Cơ bản tổ chức “Giải bóng đá Nam học sinh sinh viên” năm 2018 gồm các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng: Thời gian: Ngày 26/3/2018 (Dự kiến) Địa điểm: Hội trường lớn Trường CĐ KT-KT Quảng Nam 2. Đối tượng xét cử: Đoàn viên đang công tác và học tập tại Trường CĐ KT-KT Quảng Nam

Thực hiện Kế hoạch số 14-KH/ĐTN – TNNT – CN&ĐT ngày 12/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc tổ chức các hoạt động tháng thanh niên năm 2018. Căn cứ Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhà trường năm 2018. Ban Thường vụ Đoàn trường CĐ. Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo dựng xây nhà trường” với những nội dung cụ thể như sau:

Năm 2018 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn trường lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2017 – 2019; là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVIII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các liên chi đoàn, chi đoàn về việc tiến hành xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp trường và Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2017 với các nội dung cụ thể như sau:

Hưởng ứng Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, tạo sự chuyển biến tích cực trong sinh viên về các mặt đạo đức, học tập, thể lực, kỹ năng, hội nhập, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Bồi dưỡng và kết nạp đoàn viên mới có phẩm chất tốt về chính trị, đạo đức, lối sống, giàu nhiệt huyết, tiêu biểu trong phong trào thanh niên ở cơ sở. Khơi dậy niềm tự hào đối với các đoàn viên mới được kết nạp; đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh trong thanh niên.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh đến học sinh, sinh viên, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức cho thế hệ trẻ nhà trường. Các nội dung cuộc thi phải được tổ chức khoa học, thiết thực, tiết kiệm và phù hợp với đối tượng.

Hội thi “Tiếng hát học sinh – sinh viên lần thứ XIII năm 2017” là một hoạt động truyền thống của Đoàn trường, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá, văn nghệ của học sinh, sinh viên nhà trường. Thông qua Hội thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào về nhà trường, giáo dục đạo đức lối sống, định hướng thẩm mỹ âm nhạc trong học sinh - sinh viên toàn trường

Tạo môi trường để đoàn viên thanh niên rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe để học tập và công tác. Xây dựng phong trào thanh niên luyện tập thể dục thể thao trong nhà trường. Giao lưu văn hóa thể thao, trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau; tăng cường mối quan hệ đoàn kết, tình cảm gắn bó và hiểu biết giữa các chi đoàn. Tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho HS-SV trong nhà trường, Tăng cường giao lưu học hỏi, nêu cao tinh thần đoàn kết, thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT góp phần nâng cao hiệu quả học tập và rèn luyện cho HS-SV

1, 2  Trang sau