Nói về Xuân Thảo, các bạn đoàn viên đều nghĩ ngay đến một người thủ lĩnh thanh niên luôn hòa đồng, vui tươi, năng động, đầy nhiệt huyết và có tinh thần cầu tiến trong cuộc sống. Đồng thời còn là một cán bộ Đoàn, Hội năng nổ...