Trang nhất » Bộ môn Chính trị

Người thầy và vấn đề giáo dục nhân cách cho học sinh – sinh viên.

Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, trong đó vai trò của người thầy chính là người “lái đò qua sông”, dìu dắt các thế hệ trẻ trở thành chủ nhân tương lai của đất nước...