Trưởng phòng

Thạc sĩ NGUYỄN ANH DŨNG

ĐT: 0914.803.477

Đang truy cậpĐang truy cập : 30

Máy chủ tìm kiếm : 14

Khách viếng thăm : 16


Hôm nayHôm nay : 7039

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 117840

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10533981

Trang nhất » Phòng Tổ chức - Hành chính » Các Quy trình

Quy trình bổ nhiệm cán bộ, viên chức

Thứ năm - 28/04/2011 13:48

QUY CHẾ

Bổ nhiệm cán bộ, viên chức

 

CHƯƠNG I

NGUYÊN TẮC CHUNG

 

Điều 1. Nguyên tắc bổ nhiệm cán bộ, công chức

1. Quy chế này quy định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, viên chức vào các vị trí Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm và tương đương (gọi chung là Trưởng phòng, Phó trưởng phòng) trong Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam.

2. Việc bổ nhiệm cán bộ, viên chức phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của nhà trường; cán bộ, viên chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phải bảo đảm những tiêu chuẩn cơ bản, có trình độ năng lực chuyên môn, năng lực lãnh đạo, quản lý, có phẩm chất, đạo đức tốt, gương mẫu, đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ.

3. Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ.

4. Đảm bảo sự ổn định, tính kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ, viên chức; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nữ, dân tộc thiểu số và cán bộ trẻ để bổ nhiệm vào những vị trí thích hợp.

5. Cán bộ được bổ nhiệm phải thuộc diện quy hoạch, đào tạo của nhà trường.

Điều 2. Thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ, công chức

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Phó trưởng phòng trong Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam.

CHƯƠNG II

THỜI HẠN VÀ ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM

Điều 3. Thời hạn giữ chức vụ

1. Thời hạn giữ chức vụ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại là 05 năm.

2. Thời gian cán bộ, viên chức được giao nhiệm vụ là "Quyền" của một chức vụ trưởng nào đó thì không tính vào thời hạn bổ nhiệm.

Điều 4. Điều kiện bổ nhiệm

1. Tiêu chuẩn:

a. Về phẩm chất đạo đức:

- Chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Gương mẫu về đạo đức, lối sống; có tác phong làm việc dân chủ, trung thực, có khả năng tập hợp, giữ gìn đoàn kết nội bộ;

- Có bản lĩnh vững vàng, đấu tranh chống tư tưởng bảo thủ, trì trệ; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

b. Về năng lực quản lý, điều hành:

- Có khả năng nghiên cứu, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên cũng như tham mưu, đề xuất các chương trình, kế hoạch công tác cho Lãnh đạo nhà trường;

- Có khả năng tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Có khả năng tổng hợp, nắm bắt tình hình, phát huy được trí tuệ tập thể của cán bộ, viên chức trong đơn vị.

c. Về hiểu biết:

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Nhà nước đã ban hành về lĩnh vực giáo dục, công tác chuyên môn nghiệp vụ và các lĩnh vực khác có liên quan.

d. Về trình độ:

- Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên;

- Có giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có trình độ lý luận chính trị từ Trung cấp (hoặc tương đương) trở lên. Từ năm 2011 trở về sau phải tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị trở lên.

- Có trình độ tin học căn bản, biết sử dụng thành thạo máy vi tính trong công tác quản lý điều hành và phục vụ chuyên môn nghiệp vụ;

- Có trình độ ngoại ngữ : Tương đương Chứng chỉ A trở lên.

2. Điều kiện:

a. Về kinh nghiệm quản lý:

- Đối với Trưởng phòng: Được bổ nhiệm vào ngạch Chuyên viên chính hoặc Giảng viên chính ít nhất từ 5 năm trở lên;

- Đối với Phó trưởng phòng: Được bổ nhiệm vào ngạch Chuyên viên chính hoặc Giảng viên chính ít nhất từ 3 năm trở lên.

- Trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam quyết định.

b. Về độ tuổi bổ nhiệm:

- Bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi đối với nữ, không quá 50 tuổi đối với nam; trong trường hợp từ Phó phòng bổ nhiệm lên Trưởng phòng thì không quá 50 tuổi đối với nữ và không quá 55 tuổi đối với nam.

Trường hợp cán bộ, viên chức đã thôi giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, sau một thời gian công tác nếu được xem xét để bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thì tiêu chuẩn, điều kiện thực hiện như quy định khi bổ nhiệm lần đầu. Trường hợp cán bộ đã giữ chức vụ Trưởng, Phó trưởng phòng, nay do nhu cầu công tác mà được giao giữ chức vụ mới tương đương ở một phòng khác thì không tính tuổi bổ nhiệm lần đầu.

c. Một số điều kiện khác:

- Có lịch sử chính trị rõ ràng (có xác nhận tiêu chuẩn chính trị của cấp có thẩm quyền).

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao (Việc xác định có đủ sức khỏe căn cứ vào hồ sơ quản lý của cơ quan y tế có thẩm quyền và thực trạng sức khỏe của cán bộ).

- Phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên thì không bổ nhiệm và bổ nhiệm lại.

- Cán bộ bị kỷ luật từ khiển trách trở lên thì không được bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn trong thời gian ít nhất 01 năm kể từ khi có quyết định kỷ luật.

CHƯƠNG III

QUY TRÌNH BỔ NHIỆM

Điều 5. Quy trình bổ nhiệm

1.  Tổ chức cán bộ làm văn bản xin chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường về việc nhu cầu cần thiết phải bổ nhiệm cán bộ - viên chức;

2. BTV Đảng ủy và Lãnh đạo nhà trường thảo luận thống nhất chủ trương về việc bổ nhiệm cán bộ (bằng văn bản);

3. TCCB tham mưu đề xuất trình tập thể BCH Đảng bộ, Lãnh đạo trường phương án nhân sự (về số lượng, danh sách dự kiến,..) trên cơ sở căn cứ vào  nguồn cán bộ trong quy hoạch hoặc ý kiến giới thiệu của cán bộ - viên chức trong cơ quan, đơn vị;

4. Tập thể BCH Đảng bộ, Lãnh đạo trường thảo luận, lựa chọn nhân sự để đề nghị bổ nhiệm;

5. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm (bằng phiếu kín) của cán bộ, viên chức trong nội bộ đơn vị mà nhân sự dự kiến bổ nhiệm đang công tác;    

6. Tổ chức họp cán bộ chủ chốt trong nhà trường (Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên) để thông báo về yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ, viên chức sẽ được bổ nhiệm; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, nhận xét công tác, đánh giá mặt ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển, dự kiến phân công công tác; kê khai tài sản, thu nhập theo quy định;

7. Cán bộ-viên chức được giới thiệu trình bày ý kiến về thực hiện nhiệm vụ nếu được bổ nhiệm và trả lời những vấn đề có liên  quan;

8. Tập thể Đảng ủy, lãnh đạo trường xem xét kết luận (có biên bản);

9. Tập thể cán bộ chủ chốt trong nhà trường (Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên) thảo luận và biểu quyết bằng phiếu tín nhiệm (hình thức bỏ phiếu kín);

10. Căn cứ kết quả lấy phiếu tín nhiệm (phải được đa số phiếu tán thành)  Hiệu trưởng nhà trường ra quyết định bổ nhiệm.

 Trường hợp giới thiệu đề bạt 02 người trở lên có số phiếu ngang nhau thì sẽ xem xét về mặt trình độ, triển vọng phát triển, kinh nghiệm trong công tác để quyết định bổ nhiệm hoặc tập thể Lãnh đạo bỏ phiếu kín chọn 01 người có số phiếu cao hơn để quyết định bổ nhiệm.

          Nếu cán bộ được đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo nhà trường (thành viên Ban giám hiệu) thì lập đủ các thủ tục theo quy định trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ; Ban Tổ chức Tỉnh ủy) xem xét quyết định bổ nhiệm.

CHƯƠNG IV

BỔ NHIỆM LẠI

Điều 6. Cán bộ Trưởng phòng, Phó trưởng phòng khi hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm (5 năm) theo quy định phải được xem xét để bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại.

Điều 7.Điều kiện bổ nhiệm lại:

1. Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ.

2. Đạt tiêu chuẩn cán bộ, viên chức lãnh đạo quy định tại thời điểm xem xét bổ nhiệm lại, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới;

3. Nhà trường có nhu cầu bổ nhiệm lại;

4. Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

5. Không vi phạm các qui định của Đảng và của Nhà nước.

Điều 8.Quy trình bổ nhiệm lại:

1. Lãnh đạo nhà trường tiến hành thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm lại;

2. Cán bộ, viên chức thuộc diện bổ nhiệm lại tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ trước tập thể cán bộ, viên chức của đơn vị cán bộ đang công tác và lấy phiếu tín nhiệm về bổ nhiệm lại;

3. Tổ chức họp cán bộ chủ chốt trong nhà trường (Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên) để thông báo chủ trương bổ nhiệm lại, điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ, viên chức sẽ được bổ nhiệm lại;       

4. Đảng ủy, Lãnh đạo trường nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển đối với cán bộ đề nghị bổ nhiệm lại, đề xuất ý kiến bổ nhiệm lại và lấy phiếu tín nhiệm (bằng phiếu kín).

5. Căn cứ kết quả lấy phiếu tín nhiệm (phải được đa số phiếu tán thành)  Hiệu trưởng nhà trường ra quyết định quyết định bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại.

a. Trường hợp bổ nhiệm lại:

- Nếu cán bộ, viên chức còn thời gian công tác trên 5 năm thì thời hạn bổ nhiệm lại là 5 năm;

- Nếu cán bộ, viên chức còn thời gian công tác từ đủ 2 năm đến dưới 5 năm thì thời hạn bổ nhiệm lại được tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định;

- Nếu cán bộ còn thời gian công tác dưới 2 năm thì quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

b. Trường hợp không bổ nhiệm lại:

Nếu cán bộ không đủ điều kiện để bổ nhiệm lại thì Hiệu trưởng ra quyết định bố trí công tác khác.

CHƯƠNG V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Sau khi có quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bộ phận TCCB phòng Hành chính - Tổng hợp có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ .     

Nếu cán bộ lãnh đạo giữ chức vụ lãnh đạo trường (thành viên Ban giám hiệu) thì bộ phận TCCB phòng HC-TH lập 02 bộ hồ sơ gồm: Tờ trình đề nghị bổ nhiệm (hoặc bổ nhiệm lại); sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C/TCTW; văn bằng, chứng chỉ các loại (có công chứng); bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác; biên bản kết quả lấy phiếu tín nhiệm; bản kê khai tài sản bổ sung tại thời điểm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. (01 bộ gửi về Sở Nội vụ, 01 bộ gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy xem xét và trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định).

Điều 10. Căn cứ vào quy định trên đây, Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó các đơn vị, đoàn thể có liên quan và cán bộ, viên chức Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam tổ chức thực hiện.

Điều 11. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc hoặc không phù hợp cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung thì Lãnh đạo nhà trường, các tổ chức đoàn thể, Lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, viên chức đề nghị Hiệu trưởng Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam xem xét quyết định.

                                     

  • Show comment
  • -- Add comment

Những tin mới hơn