Trưởng phòng

Thạc sĩ NGUYỄN ANH DŨNG

ĐT: 0914.803.477

Đang truy cậpĐang truy cập : 28

Máy chủ tìm kiếm : 14

Khách viếng thăm : 14


Hôm nayHôm nay : 7001

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 117802

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10533943

Trang nhất » Phòng Tổ chức - Hành chính » Các Quy trình

Quy trình xét nâng bậc lương

Thứ năm - 28/04/2011 14:16

QUY TRÌNH XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

Nhằm đảm bảo việc thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn cho cán bộ viên chức, giảng viên và nhân viên hợp đồng ( gọi chung là CBVC) theo định kỳ.

2. Yêu cầu:

Việc thực hiện nâng lương cho cán bộ viên chức phải được thực hiện thường xuyên trong năm, công khai, kịp thời, đúng đối tượng đề nghị nâng bậc lương và đảm bảo đúng quy trình xét nâng bậc lương.

II. Tài liệu liên quan:

          1. Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ  về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức.

          2. Hướng dẫn số 2049/HD-UBND ngày 14/7/2006 cảu UBND tỉnh Quảng Nam về việc: Hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

III. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

          Là cán bộ viên chức, giảng viên, nhân viên hợp đồng  thuộc trường có đủ các điệu kiện sau:

          - CBVC không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

          - Đối với CBVC có trình độ trung cấp trở xuống có hệ số lương hiện hưởng đủ 24 tháng và CBVC có trình độ Cao đẳng trở lên có hệ số lương hiện hưởng đủ 36 tháng.

          - Đối với CBVC nâng lương trước thời hạn phải có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và CBVC thuộc diện nghỉ hưu đúng tuổi phải có đủ 2/3 thời gian hưởng hệ số lương hiện hưởng.

IV. Quy trình thực hiện:

1. Quy trình nâng bậc lương thường xuyên:

1.1- Bộ phận tổ chức - cán bộ (TCCB) lập danh sách cán bộ viên chức (CBVC) thuộc đối tượng được nâng lương theo mẫu quy định của Bộ Nội vụ.

1.2- Làm Thông báo gửi các đơn vị thuộc trường kèm theo danh sách CBVC đề nghị nâng lương của từng đơn vị.

1.3- Từng đơn vị tổ chức họp nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CBVC thuộc diện nâng lương; đề xuất danh sách CBVC của đơn vị được nâng lương và không được nâng lương (nếu có).

1.4- Đơn vị gửi biên bản họp xét đề nghị nâng bậc lương kèm theo danh sách CBVC được đề nghị nâng lương và danh sách CBVC không được nâng lương về phòng HCTH (thời hạn gửi theo quy định của thông báo)

Ghi chú:Trong biên bản phải ghi rõ lý do những CBVC thuộc đối tượng được nâng bậc lương nhưng đơn vị không đề nghị.

1.5- Bộ phận TCCB lập danh sách CBVC toàn trường được đề nghị nâng bậc lương và CBVC thuộc đối tượng thuộc diện nâng bậc lương nhưng đơn vị không đề nghị (nếu có).

1.6- Phòng HC-TH có kế hoạch tham mưu với Hội đồng xét nâng bậc lương của trường họp xét nâng bậc lương theo định kỳ.

1.7- Bộ phận TCCB căn cứ kết quả xét nâng bậc lương của Hội đồng làm quyết định nâng bậc lương cho CBVC và trình Hiệu trưởng ký ban hành.

Nếu CBVC thuộc diện UBND tỉnh quản lý (Chuyên viên chính, giảng viên chính và tương đương) thì bộ phận TCCB lập đầy đủ thủ tục theo quy định, trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xét và ban hành quyết định.

1.8- Bộ phận TCCB  gửi Quyết định nâng bậc lương đến cá nhân, đơn vị và lưu trữ vào hồ sơ TCCB và hồ sơ của từng cá nhân.

2. Quy trình nâng phụ cấp thâm niên vượt khung:

 Việc xét nâng phụ cấp thâm niên vượt khung (PCTNVK) thực hiện như quy trình nâng bậc lương thường xuyên.

3. Quy trình nâng bậc lương trước thời hạn:

Việc xét nâng lương trước thời hạn đối với CBVC được thực hiện vào quý IV hằng năm đến hết quý I của năm sau liền kề (theo Hướng dẫn số 2049/HD-UBND ngày 14/7/2006 cảu UBND tỉnh Quảng Nam về việc: Hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ) và được tiến hành theo quy trình sau:

3.1- Phòng HC-TH làm thông báo về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, mức thời gian áp dụng xét nâng bậc lương trước thời hạn gửi các đơn vị thuộc trường.

3.2- Cá nhân thuộc diện nâng bậc lương trước thời hạn phải làm đơn, kèm theo bản sao các danh hiệu thi đua gửi cho trưởng đơn vị.

3.3- Trưởng đơn vị họp xét và gửi biên bản, danh sách CBVC được đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn về bộ phận TCCB phòng HC-TH theo đúng thời hạn đã quy định tại thông báo đã gửi.

3.4- Bộ phận TCCB lập danh sách CBVC toàn trường  thuộc đối tượng thuộc diện nâng bậc lương trước thời hạn.

3.5- Bộ phận TCCB phòng HC-TH lập kế hoạch tham mưu với Hội đồng xét nâng bậc lương của trường họp xét nâng bậc lương trước thời hạn.

3.6- Bộ phận TC-CB căn cứ kết quả xét nâng bậc lương trước thời hạn của Hội đồng để lập danh sách, tờ trình  Hiệu trưởng ký.

3.7- Bộ phận TCCB gửi Tờ trình, danh sách CBVC được đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn về UBND tỉnh (qua Sở Nội tỉnh) để tỉnh xem xét và ban hành quyết.

3.8- Sau khi có quyết định của UBND Tỉnh hoặc của Sở Nội vụ, Bộ phận TCCB  báo cáo với lãnh đạo trường và gửi Quyết nâng bậc lương đến cá nhân, đơn vị, lưu trữ vào hồ sơ TCCB và hồ sơ của từng cá nhân.

4. Quy trình nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBVC nghỉ hưu đúng tuổi:

4.1- Cá nhân căn cứ vào thời gian đã hưởng hệ số của mình đang hưởng, nếu đúng 2/3 thời gian hưởng thì làm đơn đề nghị (có ý kiến đề nghị của trưởng đơn vị) gửi về bộ phận TCCB.

4.2- Bộ phận TCCB lập thủ tục (gồm: Đơn của cá nhân, danh sách, tờ trình của trường) gửi Sở Nội vụ xem xét và ban hành Quyết định.

4.3- Sau khi có quyết định của UBND Tỉnh hoặc của Sở Nội vụ, Bộ phận TCCB  báo cáo với lãnh đạo trường và gửi Quyết định nâng bậc lương đến cá nhân, lưu trữ vào hồ sơ TCCB và hồ sơ của cá nhân./.

  • Show comment
  • -- Add comment

Những tin cũ hơn