Thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa làm, vừa học năm 2015

Thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa làm, vừa học năm 2015

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam liên kết với các Trường Đại học, tuyển sinh các lớp đại học hệ vừa làm, vừa học

Về việc tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2015 của Trường Đại học Khoa học Huế

Về việc tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2015 của Trường Đại học Khoa học Huế

Trường Đại học Khoa hoc, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2015 tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam

 
Ngành Đào tạo Cao đẳng năm 2018 Mã ngành CT
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 6510303 105
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 6510305 35
Công nghệ kỹ thuật Xây dựng 6510103 70
Công nghệ thông tin 6480201 35
Lâm nghiệp 6620201 70
Chăn nuôi 6620118 105
Dịch vụ thú y 6640201 105
Quản lý đất đai 6850102 70
Khoa học cây trồng 6620108 35
Nuôi trồng thủy sản 6620302 35
Dịch vụ pháp lý 6380201 140
Tiếng Anh 6220206 35
Kế toán 6340301 70
Quản trị kinh doanh 6340114 70
Tài chính - Ngân hàng 6340202 35