THÔNG BÁO TUYỂN THẲNG CAO ĐẲNG NĂM 2016

Thứ ba - 24/05/2016 10:55

               UBND TỈNH QUẢNG NAM                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ. KINH TẾ- KỸ THUẬT QUẢNG NAM                             Độc Lập- Tự do- Hạnh Phúc

               Số : 48A/TB-CĐ.KTKT                                                                         Quảng Nam, ngày 07 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào cao đẳng hệ chính quy của

Trường Cao đẳng Kinh tế -Kỹ thuật Quảng Nam năm 2016

 

         Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016 theo công văn số 1062/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ GDĐT ngày 18/03/2016.

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam thông báo về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào cao đẳng hệ chính quy của như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN, XÉT TUYỂN THẲNG

1. Tuyển thẳng

          Trường tuyển thẳng vào ĐH, CĐ hệ chính quy đối với các đối tượng quy định tại điểm a, b, c, e khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015; sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT. Cụ thể như sau:

          a. Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào tất cả các ngành.

          b. Người đã trúng tuyển vào Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sức khỏe, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại Trường đúng ngành trước đây đã trúng tuyển.

          c. Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kĩ thuật quốc tế đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào ĐH theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh.

          d. Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào ĐH theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh.

          Cụ thể đối với thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào ĐH, giải khuyến khích được tuyển thẳng vào CĐ theo ngành phù hợp với môn thi. Cụ thể như sau:

Hội đồng tuyển sinh xem xét, quyết định cho vào học tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam. Cụ thể như sau:

Số TT

Tên môn thi học sinh giỏi

Tên ngành được tuyển thẳng

1

Toán, Lý

Tất cả các ngành

          2. Ưu tiên xét tuyển

          Trường ưu tiên xét tuyển vào CĐ hệ chính quy đối với các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015; sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT.

          Cụ thể như sau:

          Thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng chính quy đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp THPT, sau khi hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định, Hiệu trưởng sẽ xem xét, quyết định cho vào học.

          3. Xét tuyển thẳng

          Trường xét tuyển thẳng vào ĐH, CĐ hệ chính quy đối với các đối tượng quy định tại điểm i khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015; sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT.      Cụ thể như sau:

          Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.

          Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng quy định.

          II. HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ

          1. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng

          Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng gửi hồ sơ về sở GDĐT trước ngày 20/5/2016. Sau khi có thông báo của trường, thí sinh được tuyển thẳng phải nộp bản chính các giấy chứng nhận quy định tại điểm b dưới đây cho trường trước ngày 10/8/2016. Quá thời hạn này thí sinh không nộp các giấy tờ qui định vừa nêu xem như từ chối nhập học. Hồ sơ gồm:

          a) Phiếu đăng ký tuyển thẳng;

          b) Bản sao hợp lệ: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;

          c) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

          2. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển

          Thí sinh thuộc diện ưu tiên xét tuyển, nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển vào trường theo lịch xét tuyển ĐH, CĐ của trường. Hồ sơ gồm:

          a) Phiếu đăng ký xét tuyển;

          b) Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển;

          c) Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế.

          3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng

          Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng gửi hồ sơ về sở GDĐT trước ngày 20/5/2016. Hồ sơ gồm:

          a) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng;

          b) Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học trung học phổ thông;

          c) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

          d) Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú.

          Tất cả các đối tượng trên khi trúng tuyển và về trường nhập học, phải nộp các giấy tờ quy định tại khoản 3 Điều 14 của Quy chế tuyển sinh.

          4. Lệ phí xét tuyển

          Lệ phí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng là 30.000đ/thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho sở GD và ĐT 20.000đ, nộp cho trường khi đến nhập học 10.000 đ).

 

 

                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT “để báo cáo”;                                                                                               Đã ký                                                                     

- UBND Tỉnh Quảng Nam “ để báo cáo”;                                                                   Lương Văn Vui                               

- Các đơn vị trong trường;

- Website trường;

- Lưu: VT, ĐT, BTS.

 

 

                                                                                                                                            

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Ngành Đào tạo Cao đẳng năm 2018 Mã ngành CT
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 6510303 105
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 6510305 35
Công nghệ kỹ thuật Xây dựng 6510103 70
Công nghệ thông tin 6480201 35
Lâm nghiệp 6620201 70
Chăn nuôi 6620118 105
Dịch vụ thú y 6640201 105
Quản lý đất đai 6850102 70
Khoa học cây trồng 6620108 35
Nuôi trồng thủy sản 6620302 35
Dịch vụ pháp lý 6380201 140
Tiếng Anh 6220206 35
Kế toán 6340301 70
Quản trị kinh doanh 6340114 70
Tài chính - Ngân hàng 6340202 35