Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam

http://ckq.edu.vn


Thông báo mở lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam thông báo mở lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng:

UBND TỈNH QUẢNG NAM

TRƯỜNG CĐ. KT-KT QUẢNG NAM 

                                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 34/TB-CĐ.KTKT                                                                            Quảng Nam, ngày 24 tháng 10 năm 2017.

THÔNG BÁO            

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam thông báo mở lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng đơn vị kế toán Nhà nước

 

1/Đối tượng:

          - Những người đang làm Kế toán; Kế toán trưởng hoặc Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính.

           - Những người hành nghề kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

          - Những người khác có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên muốn nâng cao nghiệp vụ về kế toán.

          - Đã qua công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán ít nhất là 2 năm đối với người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán, kiểm toán có trình độ từ đại học trở lên hoặc có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán ít nhất là 3 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán,  kiểm toán bậc trung cấp hoặc cao đẳng.

2/ Chương trình bồi dưỡng:

Áp dụng theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính ban hành và được áp dụng thống nhất trong cả nước như sau:

         Nội dung, chương trình cho Khóa học bồi dưỡng Kế toán trưởng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước và các đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, kể cả đơn vị thu, chi ngân sách và đơn vị lực lượng vũ trang (gọi chung là đơn vị kế toán nhà nước) gồm 10 chuyên đề.

 3/ Thời gian: Học viên có thể lựa chọn học trong giờ hành chính hoặc ngoài giờ hành chính.

                      - Tổng thời gian học đến thời gian cấp chứng chỉ là 2 tháng (192giờ).

4/ Địa điểm học:

          + Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam hoặc tại các huyện, thị, thành phố trong địa bàn tỉnh Quảng Nam.

5/ Chứng nhận khóa học: Các học viên hoàn thành chương trình Khóa học sẽ được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Bồi dưỡng Kế toán trưởng do Bộ Tài chính thống nhất trên toàn quốc.

6/ Giảng viên: Đội ngũ giảng viên gồm các tiến sỹ, thạc sỹ và những chuyên gia cao cấp, giàu kinh nghiệm. 

7/ Học phí:

          + 2.400.000đ/học viên/khóa với số lượng lớp từ 15 - 20 học viên.

          + 2.200.000đ/học viên/khóa với số lượng 21 học viên trở lên.

8/ Thủ tục nhập học:

          + 1 đơn xin nhập học ( Mẫu có thể tải tại đây )

          + 04 ảnh 3x4cm (chụp không quá 06 tháng)  

          Danh sách đăng ký gửi về địa chỉ: Trung Tâm Đào tạo thường xuyên  - Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam.

          Chi tiết xin liên hệ tại số điện thoại: 0235 3 835 659 - 0914.569.945 , gặp cô Nguyễn Thị Bích Hậu
                                                        hoặc  0235 3 834 2560914.136.972, gặp thầy Lê Ngọc Can.

 

                                                                                                                                         

         Nơi nhận:                                                                                                                                    KTHIỆU TRƯỞNG

          - Lãnh đạo trường;

          - Lưu: VT, ĐT-KT.                                                                                                                                  (Đã ký)

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                  Lăng Khắc Cúc 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây