Thông báo về thu học phí học lại, lệ phí thi lại năm học 2017-2018

Thứ ba - 02/01/2018 22:40
Thông báo về thu học phí học lại, lệ phí thi lại năm học 2017-2018
          UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ.KTKT QUẢNG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
         Số:  01 /TB-CĐ.KT-KT                                                                                 Quảng Nam, ngày  03 tháng  01 năm 2018
 
THÔNG BÁO
V/v thu học phí học lại, lệ phí thi lại năm học 2017 - 2018
 
Kính gửi:      Học sinh, sinh viên toàn  trường
         
- Căn cứ  vào biên bản kiểm tra quyết toán ngân sách năm 2015;
- Theo kết luận tại cuộc họp giao ban tháng 12/2017 về việc xây dựng định mức thu  học phí học lại, lệ phí thi lại năm 2017-2018,
 
Nay nhà trường thông báo về mức thu  học phí học lại, lệ phí thi lại, cụ thể như sau:
           
1. Học phí học lại:
 
STT Quy mô lớp Mức thu/tín chỉ/SV (đồng) Mức thu/ĐVHT, TC/HS
( đồng)
1 Từ 1 HSSV đến 3 HSSV 300.000 240.000
2 Từ 4 HSSV đến 9 HSSV 250.000 210.000
3 Từ 10 HSSV trở lên 200.000 180.000
 
            ­
2. Lệ phí thi lại: 50.000 đ/HP
 
3. Địa điểm nộp:  Tại văn phòng các Khoa chuyên môn.
 
Trên đây là thông báo của nhà trường về việc thu học phí học lại, lệ phí thi lại năm học 2017-2018, yêu cầu học sinh, sinh vên trong trường thực hiện nghiêm túc thông báo này.
 
Nơi nhận:                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
- Lãnh đạo trường;   
- Các Khoa chuyên môn;                                                                                                      (đã ký)
- Các lớp học sinh “thực hiện”;
- Lưu VT, P.TV.                                                                    
                                                                Lương Văn Vui

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây