Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai
26/06/2017
14:00 Đại hội Công đoàn BP Kinh tế - Đại biểu (theo giấy mời)
- Đoàn viên Công đoàn BP Kinh tế
Phòng A5
14:00 Đại hội Công đoàn BP Nông nghiệp - Đại biểu (theo giấy mời)
- Đoàn viên CĐ BP Nông nghiệp
Hội trường lớn
15:00 Gặp gỡ, chia tay tình nguyện viên Mun Su Min - Lãnh đạo trường
- Trưởng phòng: phòng TC-HC; phòng Đào tạo; phòng KH-KT-ĐBCL; phòng Quản trị
- Trưởng, phó khoa; Trưởng bộ môn: khoa Sư phạm, khoa CNTT-NN
- Cộng tác viên DA, Trợ giảng
Phòng họp 1
07:30 Đại hội Công đoàn BP CTSV-KTX - Đại biểu (theo giấy mời)
- Đoàn viên Công đoàn BP CTSV-KTX
Phòng A5
Thứ ba
27/06/2017
14:00 Đại hội Công đoàn BP Cơ bản - Tuyển sinh - Đại biểu (theo giấy mời)
- Đoàn viên Công đoàn BP Cơ bản - Tuyển sinh
Phòng A5
14:00 Họp Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp trường:
1. Đề tài do thầy Trịnh Huy Thành làm chủ nhiệm
2. Đề tài do thầy Nguyễn Thanh Quảng làm chủ nhiệm
- Theo Quyết định Phòng họp 1
07:00 Hội thảo khoa Sư phạm - Đại biểu (theo giấy mời)
- CBGV khoa Sư phạm
Phòng A5
Thứ tư
28/06/2017
15:00 Đại hội Công đoàn BP Văn phòng - Đại biểu (theo giấy mời)
- Đoàn viên Công đoàn BP Văn phòng
Phòng A5
07:00 Dự Hội thảo Công tác phòng, chống tội phạm học đường (2 ngày) - Thầy Phạm Hải Anh TP Vinh, Nghệ An
07:30 Đại hội Công đoàn BP Quản lý - Đại biểu (theo giấy mời)
- Đoàn viên Công đoàn BP Quản lý
Phòng A5
Thứ năm
29/06/2017
14:00 Làm việc với BQL KTX - Lãnh đạo trường
- Lãnh đạo phòng: TC-HC, Tài vụ, Quản trị
- CBNV BQL KTX
- Khoa Cơ bản
Phòng họp 1
15:30 Họp Chi bộ Luật - Chính trị - Quốc phòng - Đảng viên chi bộ Phòng A5
16:30 Họp Hội đồng xét nâng lương Quí III - Lãnh đạo trường
- Trưởng phòng TC-HC, Tài vụ
- Trưởng ban TTND
Phòng họp 1
07:30 Họp về Công tác tuyển sinh - Lãnh đạo trường
- Hội đồng Tuyển sinh
- Ban Tuyển sinh
- CB đi công tác Tuyển sinh về các trường THCS
- CB đi công tác tuyển sinh về các trường THPT
Hội trường lớn
Thứ sáu
30/06/2017
14:00 Duyệt nội dung đại hội chi bộ Văn phòng - Ban thường vụ đảng uỷ
- Chi uỷ chi bộ Văn phòng
Phòng họp 1
15:00 Duyệt nội dung đại hội chi bộ Quản lý - Ban thường vụ đảng uỷ
- Chi uỷ chi bộ Quản lý
Phòng họp 1
16:00 Duyệt nội dung đại hội chi bộ Luật - Chính trị - Quốc phòng - Ban thường vụ đảng uỷ
- Chi uỷ chi bộ Luật - Chính trị - Quốc phòng
Phòng họp 1
07:30 Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm - Toàn thể đảng viên Hội trường lớn
Chủ nhật
02/07/2017
07:30 Họp giao ban tháng 7 - Lãnh đạo trường
- Trưởng các đơn vị, đoàn thể
Phòng họp 1

Thứ hai (26/06/2017)

14:00:
Đại hội Công đoàn BP Kinh tế
Thành phần: - Đại biểu (theo giấy mời)
- Đoàn viên Công đoàn BP Kinh tế
Địa điểm: Phòng A5
14:00:
Đại hội Công đoàn BP Nông nghiệp
Thành phần: - Đại biểu (theo giấy mời)
- Đoàn viên CĐ BP Nông nghiệp
Địa điểm: Hội trường lớn
15:00:
Gặp gỡ, chia tay tình nguyện viên Mun Su Min
Thành phần: - Lãnh đạo trường
- Trưởng phòng: phòng TC-HC; phòng Đào tạo; phòng KH-KT-ĐBCL; phòng Quản trị
- Trưởng, phó khoa; Trưởng bộ môn: khoa Sư phạm, khoa CNTT-NN
- Cộng tác viên DA, Trợ giảng
Địa điểm: Phòng họp 1
07:30:
Đại hội Công đoàn BP CTSV-KTX
Thành phần: - Đại biểu (theo giấy mời)
- Đoàn viên Công đoàn BP CTSV-KTX
Địa điểm: Phòng A5

Thứ ba (27/06/2017)

14:00:
Đại hội Công đoàn BP Cơ bản - Tuyển sinh
Thành phần: - Đại biểu (theo giấy mời)
- Đoàn viên Công đoàn BP Cơ bản - Tuyển sinh
Địa điểm: Phòng A5
14:00:
Họp Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp trường:
1. Đề tài do thầy Trịnh Huy Thành làm chủ nhiệm
2. Đề tài do thầy Nguyễn Thanh Quảng làm chủ nhiệm
Thành phần: - Theo Quyết định
Địa điểm: Phòng họp 1
07:00:
Hội thảo khoa Sư phạm
Thành phần: - Đại biểu (theo giấy mời)
- CBGV khoa Sư phạm
Địa điểm: Phòng A5

Thứ tư (28/06/2017)

15:00:
Đại hội Công đoàn BP Văn phòng
Thành phần: - Đại biểu (theo giấy mời)
- Đoàn viên Công đoàn BP Văn phòng
Địa điểm: Phòng A5
07:00:
Dự Hội thảo Công tác phòng, chống tội phạm học đường (2 ngày)
Thành phần: - Thầy Phạm Hải Anh
Địa điểm: TP Vinh, Nghệ An
07:30:
Đại hội Công đoàn BP Quản lý
Thành phần: - Đại biểu (theo giấy mời)
- Đoàn viên Công đoàn BP Quản lý
Địa điểm: Phòng A5

Thứ năm (29/06/2017)

14:00:
Làm việc với BQL KTX
Thành phần: - Lãnh đạo trường
- Lãnh đạo phòng: TC-HC, Tài vụ, Quản trị
- CBNV BQL KTX
- Khoa Cơ bản
Địa điểm: Phòng họp 1
15:30:
Họp Chi bộ Luật - Chính trị - Quốc phòng
Thành phần: - Đảng viên chi bộ
Địa điểm: Phòng A5
16:30:
Họp Hội đồng xét nâng lương Quí III
Thành phần: - Lãnh đạo trường
- Trưởng phòng TC-HC, Tài vụ
- Trưởng ban TTND
Địa điểm: Phòng họp 1
07:30:
Họp về Công tác tuyển sinh
Thành phần: - Lãnh đạo trường
- Hội đồng Tuyển sinh
- Ban Tuyển sinh
- CB đi công tác Tuyển sinh về các trường THCS
- CB đi công tác tuyển sinh về các trường THPT
Địa điểm: Hội trường lớn

Thứ sáu (30/06/2017)

14:00:
Duyệt nội dung đại hội chi bộ Văn phòng
Thành phần: - Ban thường vụ đảng uỷ
- Chi uỷ chi bộ Văn phòng
Địa điểm: Phòng họp 1
15:00:
Duyệt nội dung đại hội chi bộ Quản lý
Thành phần: - Ban thường vụ đảng uỷ
- Chi uỷ chi bộ Quản lý
Địa điểm: Phòng họp 1
16:00:
Duyệt nội dung đại hội chi bộ Luật - Chính trị - Quốc phòng
Thành phần: - Ban thường vụ đảng uỷ
- Chi uỷ chi bộ Luật - Chính trị - Quốc phòng
Địa điểm: Phòng họp 1
07:30:
Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm
Thành phần: - Toàn thể đảng viên
Địa điểm: Hội trường lớn

Chủ nhật (02/07/2017)

07:30:
Họp giao ban tháng 7
Thành phần: - Lãnh đạo trường
- Trưởng các đơn vị, đoàn thể
Địa điểm: Phòng họp 1
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây