Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai
16/10/2017
08:30 Hội ý Ban thường vụ Đảng ủy - BTV Đảng ủy Phòng họp 1
14:00 Làm việc với Sở tài chính về dự toán ngân sách 2018 - Thầy Lương Văn Vui
- Cô Hà Thị Lợi
- Cô Phạm Thị Thu Hoài
- Anh Phạm Đình Định
Sở tài chính
Thứ ba
17/10/2017
14:00 Họp Ban chấp hành Công đoàn mở rộng - Ban chấp hành Công đoàn trường
- Chủ tịch Công đoàn bộ phận
Phòng họp 1
Thứ năm
19/10/2017
08:00 Ban thường vụ Đảng ủy làm việc với Chi bộ CNTT - NN - Sư phạm - BTV Đảng ủy
- Toàn thể Đảng viên Chi bộ CNTT - NN - Sư phạm
Phòng họp 1
14:00 Họp Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp huyện - Theo Quyết định Phòng họp 1
Thứ sáu
20/10/2017
07:30 Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT thành phố Tam Kỳ, lần thứ VI ( 2012 - 2017 ) - Thầy Phạm Hồng Chương Hội trường UBND thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
08:00 Tham dự Hội thảo khoa học Công tác tuyển sinh tại các trường cao đẳng Việt nam trong bối cảnh mới - Thầy Võ Triều Khải Phan Thiết - Bình Thuận

Thứ hai (16/10/2017)

08:30:
Hội ý Ban thường vụ Đảng ủy
Thành phần: - BTV Đảng ủy
Địa điểm: Phòng họp 1
14:00:
Làm việc với Sở tài chính về dự toán ngân sách 2018
Thành phần: - Thầy Lương Văn Vui
- Cô Hà Thị Lợi
- Cô Phạm Thị Thu Hoài
- Anh Phạm Đình Định
Địa điểm: Sở tài chính

Thứ ba (17/10/2017)

14:00:
Họp Ban chấp hành Công đoàn mở rộng
Thành phần: - Ban chấp hành Công đoàn trường
- Chủ tịch Công đoàn bộ phận
Địa điểm: Phòng họp 1

Thứ năm (19/10/2017)

08:00:
Ban thường vụ Đảng ủy làm việc với Chi bộ CNTT - NN - Sư phạm
Thành phần: - BTV Đảng ủy
- Toàn thể Đảng viên Chi bộ CNTT - NN - Sư phạm
Địa điểm: Phòng họp 1
14:00:
Họp Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp huyện
Thành phần: - Theo Quyết định
Địa điểm: Phòng họp 1

Thứ sáu (20/10/2017)

07:30:
Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT thành phố Tam Kỳ, lần thứ VI ( 2012 - 2017 )
Thành phần: - Thầy Phạm Hồng Chương
Địa điểm: Hội trường UBND thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
08:00:
Tham dự Hội thảo khoa học Công tác tuyển sinh tại các trường cao đẳng Việt nam trong bối cảnh mới
Thành phần: - Thầy Võ Triều Khải
Địa điểm: Phan Thiết - Bình Thuận
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây