Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ ba
10/12/2019
07:00 Dự Hội nghị thi đua năm 2019 - Thầy Nguyễn Công Định Bộ chỉ huy Quân sự Tỉnh
07:30 Thanh tra kiểm tra Khoa Cơ bản (11-12/12/2019) - Theo Quyết định Văn phòng Khoa Cơ bản
Thứ tư
11/12/2019
14:00 Họp phòng Quản trị - Toàn thể CBNV phòng Quản trị Phòng Quản trị
15:00 BTV Đảng ủy làm việc với BTV Đoàn trường về công tác Đại hội - BTV Đảng ủy
- BTV Đoàn trường
Phòng họp
15:30 Họp Chi bộ CNKT - Tất cả đảng viên trong chi bộ Phòng A16
07:30 Tập huấn công tác thi đua khen thưởng - Thầy Nguyễn Anh Dũng
- Cô Nguyễn Thị Linh Ka
Đại học Quảng Nam
Thứ năm
12/12/2019
14:00 Họp nhóm 1 xây dựng văn bản Hội nghị cán bộ viên chức - Thầy Lương Văn Vui
- Thầy Nguyễn Anh Dũng
- Cô Văn Thị Thanh Huyền
- Cô Hà Thị Lợi
- Cô Nguyễn Thị Kim Cường
- Cô Nguyễn Thị Hoài Hạnh
- Cô Võ Thị Liên
- Thầy Đỗ Ngọc Linh
- Thầy Cao Minh Nhựt
- Thầy Nguyễn Quốc Hùng
Phòng họp
Thứ sáu
13/12/2019
14:00 Họp Đảng ủy thực hiện thông báo của UBKT Tỉnh ủy - BCH Đảng bộ Phòng họp
07:00 Tổ chức thi Tốt nghiệp lớp Kế toán liên thông H16K6.2-TK (2 ngày) - Theo Kế hoạch - Theo Kế hoạch

Thứ ba (10/12/2019)

07:00:
Dự Hội nghị thi đua năm 2019
Thành phần: - Thầy Nguyễn Công Định
Địa điểm: Bộ chỉ huy Quân sự Tỉnh
07:30:
Thanh tra kiểm tra Khoa Cơ bản (11-12/12/2019)
Thành phần: - Theo Quyết định
Địa điểm: Văn phòng Khoa Cơ bản

Thứ tư (11/12/2019)

14:00:
Họp phòng Quản trị
Thành phần: - Toàn thể CBNV phòng Quản trị
Địa điểm: Phòng Quản trị
15:00:
BTV Đảng ủy làm việc với BTV Đoàn trường về công tác Đại hội
Thành phần: - BTV Đảng ủy
- BTV Đoàn trường
Địa điểm: Phòng họp
15:30:
Họp Chi bộ CNKT
Thành phần: - Tất cả đảng viên trong chi bộ
Địa điểm: Phòng A16
07:30:
Tập huấn công tác thi đua khen thưởng
Thành phần: - Thầy Nguyễn Anh Dũng
- Cô Nguyễn Thị Linh Ka
Địa điểm: Đại học Quảng Nam

Thứ năm (12/12/2019)

14:00:
Họp nhóm 1 xây dựng văn bản Hội nghị cán bộ viên chức
Thành phần: - Thầy Lương Văn Vui
- Thầy Nguyễn Anh Dũng
- Cô Văn Thị Thanh Huyền
- Cô Hà Thị Lợi
- Cô Nguyễn Thị Kim Cường
- Cô Nguyễn Thị Hoài Hạnh
- Cô Võ Thị Liên
- Thầy Đỗ Ngọc Linh
- Thầy Cao Minh Nhựt
- Thầy Nguyễn Quốc Hùng
Địa điểm: Phòng họp

Thứ sáu (13/12/2019)

14:00:
Họp Đảng ủy thực hiện thông báo của UBKT Tỉnh ủy
Thành phần: - BCH Đảng bộ
Địa điểm: Phòng họp
07:00:
Tổ chức thi Tốt nghiệp lớp Kế toán liên thông H16K6.2-TK (2 ngày)
Thành phần: - Theo Kế hoạch
Địa điểm: - Theo Kế hoạch
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây