Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai
13/08/2018
14:00 Họp hội đồng tuyển sinh và các nhóm trưởng - Hội đồng tuyển sinh
- Trưởng các đơn vị, Đoàn thể
- 16 nhóm trưởng tuyển sinh
Phòng họp
Thứ ba
14/08/2018
07:00 Tham gia khóa tập huấn "Nhận diện, tuyên truyền và Phòng chống âm mưu diễn biến hòa bình"
(Từ ngày 15/8 đến ngày 17/8/2018)
- Thầy Trần Đình Trí
- Thầy Phạm Hải Anh
Hội trường Ban Tuyển giáo tỉnh ủy
08:00 Họp v/v xây dựng Chương trình đào tạo cao đẳng liên thông - Thầy Lương Văn Vui
- Lãnh đạo phòng: Khoa học & ĐBCL; Đào tạo
- Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn các khoa: Nông nghiệp, CNTT-NN, Luật, Kinh tế, CNKT
Phòng họp
Thứ tư
15/08/2018
14:00 Thông qua kết quả xét thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị năm 2018 - Thầy Lương Văn Vui
- Thầy Nguyễn Anh Dũng
- Thầy Phạm Ngọc Cường
- Cô Võ Thị Liên
- Cô Hà Thị Lợi
- Thầy Trịnh Huy Thành
Phòng họp
Thứ sáu
17/08/2018
14:00 Họp phòng Quản trị - Tất cả CBNV phòng Quản trị Phòng họp
Chủ nhật
19/08/2018
07:00 Tham dự lớp tập huấn " Phương pháp đào tạo theo năng lực thực hiện" ( Từ ngày 20/8 đến ngày 26/8 ) - Cô Võ Thị Liên
- Cô Phạm Thị Mai Phương
- Cô Nguyễn Thị Thu Ba
Đà Lạt
07:00 Tổ chức sinh hoạt định hướng cho HSSV nhập học đợt 02 ( Từ ngày 20/8 đến ngày 23/8 ) - Theo Kế hoạch Hội trường lớn
08:00 Thương thảo hợp đồng giám sát gói thầu mua xắm trang thiết bị năm 2018 - Thầy Lương Văn Vui
- Thầy Phạm Ngọc Cường
- Thầy Nguyễn Anh Dũng
- Cô Hà Thị Lợi
Phòng họp

Thứ hai (13/08/2018)

14:00:
Họp hội đồng tuyển sinh và các nhóm trưởng
Thành phần: - Hội đồng tuyển sinh
- Trưởng các đơn vị, Đoàn thể
- 16 nhóm trưởng tuyển sinh
Địa điểm: Phòng họp

Thứ ba (14/08/2018)

07:00:
Tham gia khóa tập huấn "Nhận diện, tuyên truyền và Phòng chống âm mưu diễn biến hòa bình"
(Từ ngày 15/8 đến ngày 17/8/2018)
Thành phần: - Thầy Trần Đình Trí
- Thầy Phạm Hải Anh
Địa điểm: Hội trường Ban Tuyển giáo tỉnh ủy
08:00:
Họp v/v xây dựng Chương trình đào tạo cao đẳng liên thông
Thành phần: - Thầy Lương Văn Vui
- Lãnh đạo phòng: Khoa học & ĐBCL; Đào tạo
- Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn các khoa: Nông nghiệp, CNTT-NN, Luật, Kinh tế, CNKT
Địa điểm: Phòng họp

Thứ tư (15/08/2018)

14:00:
Thông qua kết quả xét thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị năm 2018
Thành phần: - Thầy Lương Văn Vui
- Thầy Nguyễn Anh Dũng
- Thầy Phạm Ngọc Cường
- Cô Võ Thị Liên
- Cô Hà Thị Lợi
- Thầy Trịnh Huy Thành
Địa điểm: Phòng họp

Thứ sáu (17/08/2018)

14:00:
Họp phòng Quản trị
Thành phần: - Tất cả CBNV phòng Quản trị
Địa điểm: Phòng họp

Chủ nhật (19/08/2018)

07:00:
Tham dự lớp tập huấn " Phương pháp đào tạo theo năng lực thực hiện" ( Từ ngày 20/8 đến ngày 26/8 )
Thành phần: - Cô Võ Thị Liên
- Cô Phạm Thị Mai Phương
- Cô Nguyễn Thị Thu Ba
Địa điểm: Đà Lạt
07:00:
Tổ chức sinh hoạt định hướng cho HSSV nhập học đợt 02 ( Từ ngày 20/8 đến ngày 23/8 )
Thành phần: - Theo Kế hoạch
Địa điểm: Hội trường lớn
08:00:
Thương thảo hợp đồng giám sát gói thầu mua xắm trang thiết bị năm 2018
Thành phần: - Thầy Lương Văn Vui
- Thầy Phạm Ngọc Cường
- Thầy Nguyễn Anh Dũng
- Cô Hà Thị Lợi
Địa điểm: Phòng họp
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây