Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai
24/02/2020
14:30 Họp phòng Hành chính - Quản trị - Toàn thể CBNV phòng Hành chính - Quản trị Phòng họp
15:30 Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ Văn phòng - BTV Đảng ủy
- Chi ủy Văn phòng
Phòng họp
Thứ ba
25/02/2020
07:30 Duyệt nội dung Đại hội Chi bộ Quản lý - BTV Đảng ủy
- Chi ủy Quản lý
Phòng họp
09:00 Duyệt nội dung Đại hội Chi bộ CTSV - BTV Đảng ủy
- Chi ủy CTSV
Phòng họp
14:00 Duyệt nội dung Đại hội Chi bộ Kinh tế - CNTT - NN - BTV Đảng ủy
- Chi ủy Kinh tế - CNTT - NN
Phòng họp
14:00 Họp Chi bộ Luật - Chính trị - Quốc phòng - Thể chất - Toàn thể Đảng viên Chi bộ Văn phòng trung tâm
15:00 Đại hội trù bị Chi bộ Văn phòng - Toàn thể Đảng viên Chi bộ Phòng A5
15:30 Duyệt nội dung Đại hội Chi bộ Công nghệ kỹ thuật - BTV Đảng ủy
- Chi ủy Công nghệ kỹ thuật
Phòng họp
Thứ tư
26/02/2020
07:30 Duyệt nội dung Đại hội Chi bộ Nông nghiệp - BTV Đảng ủy
- Chi ủy Nông nghiệp
Phòng họp
09:00 Duyệt nội dung Đại hội Chi bộ Cơ bản - BTV Đảng ủy
- Chi ủy Cơ bản
Phòng họp
14:00 Duyệt nội dung Đại hội Chi bộ Luật - Chính trị - Quốc phòng - Thể chất - BTV Đảng ủy
- Chi ủy Luật - Chính trị - Quốc phòng - Thể chất
Phòng họp
Thứ năm
27/02/2020
07:30 Tham gia buổi hướng dẫn sử dụng phần mềm Q-office - Trưởng, phó các đơn vị
- Trưởng bộ môn
- Giáo vụ khoa
- 1/2 CBVC làm hành chính
Phòng A5
Thứ sáu
28/02/2020
07:30 Đại hội Chi bộ Văn phòng - Đại biểu theo giấy mời
- Toàn thể Đảng viên Chi bộ
Phòng A5

Thứ hai (24/02/2020)

14:30:
Họp phòng Hành chính - Quản trị
Thành phần: - Toàn thể CBNV phòng Hành chính - Quản trị
Địa điểm: Phòng họp
15:30:
Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ Văn phòng
Thành phần: - BTV Đảng ủy
- Chi ủy Văn phòng
Địa điểm: Phòng họp

Thứ ba (25/02/2020)

07:30:
Duyệt nội dung Đại hội Chi bộ Quản lý
Thành phần: - BTV Đảng ủy
- Chi ủy Quản lý
Địa điểm: Phòng họp
09:00:
Duyệt nội dung Đại hội Chi bộ CTSV
Thành phần: - BTV Đảng ủy
- Chi ủy CTSV
Địa điểm: Phòng họp
14:00:
Duyệt nội dung Đại hội Chi bộ Kinh tế - CNTT - NN
Thành phần: - BTV Đảng ủy
- Chi ủy Kinh tế - CNTT - NN
Địa điểm: Phòng họp
14:00:
Họp Chi bộ Luật - Chính trị - Quốc phòng - Thể chất
Thành phần: - Toàn thể Đảng viên Chi bộ
Địa điểm: Văn phòng trung tâm
15:00:
Đại hội trù bị Chi bộ Văn phòng
Thành phần: - Toàn thể Đảng viên Chi bộ
Địa điểm: Phòng A5
15:30:
Duyệt nội dung Đại hội Chi bộ Công nghệ kỹ thuật
Thành phần: - BTV Đảng ủy
- Chi ủy Công nghệ kỹ thuật
Địa điểm: Phòng họp

Thứ tư (26/02/2020)

07:30:
Duyệt nội dung Đại hội Chi bộ Nông nghiệp
Thành phần: - BTV Đảng ủy
- Chi ủy Nông nghiệp
Địa điểm: Phòng họp
09:00:
Duyệt nội dung Đại hội Chi bộ Cơ bản
Thành phần: - BTV Đảng ủy
- Chi ủy Cơ bản
Địa điểm: Phòng họp
14:00:
Duyệt nội dung Đại hội Chi bộ Luật - Chính trị - Quốc phòng - Thể chất
Thành phần: - BTV Đảng ủy
- Chi ủy Luật - Chính trị - Quốc phòng - Thể chất
Địa điểm: Phòng họp

Thứ năm (27/02/2020)

07:30:
Tham gia buổi hướng dẫn sử dụng phần mềm Q-office
Thành phần: - Trưởng, phó các đơn vị
- Trưởng bộ môn
- Giáo vụ khoa
- 1/2 CBVC làm hành chính
Địa điểm: Phòng A5

Thứ sáu (28/02/2020)

07:30:
Đại hội Chi bộ Văn phòng
Thành phần: - Đại biểu theo giấy mời
- Toàn thể Đảng viên Chi bộ
Địa điểm: Phòng A5
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây