Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai
05/03/2018
06:45 Chào cờ đầu tuần - Lãnh đạo nhà trường;
- Lãnh đạo các đơn vị trong trường,
- Tất cả CBVC làm hành chính. GV có giờ sáng thứ 2, GVCN các lớp; HSSV có tiết sáng thứ hai. HSSV học ca chiều thì BCS đại diện đi dự chào cờ.
Sân bóng chuyền, trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
09:00 Họp Công đoàn bộ phận văn phòng - Toàn thể Đoàn viên công đoàn Phòng họp 1
14:00 Họp Thường vụ Đảng ủy - Thường vụ Đảng ủy Phòng họp 1
15:00 Họp BCH Đảng ủy - BCH Đảng ủy Phòng họp 1
Thứ ba
06/03/2018
08:00 Họp thông qua kết quả kiểm kê 2017
Báo cáo sơ bộ mua sắm trang thiết bị 2018
Thông qua dự án trọng điểm
- Ban Giám hiệu
- Phòng Quản trị
- Phòng TC-HC
- Phòng Tài vụ
- Ban Thanh tra nhân dân
Phòng họp 1
13:30 Họp Giao ban tháng 3/2018 - Ban Giám hiệu
- Trưởng các đơn vị, đoàn thể
Phòng họp 1
15:00 Họp và làm việc tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam về tình hình công tác giáo dục nghề nghiệp của tỉnh thời gian qua, nhiệm vụ giải pháp thời gian đến - Thầy Lương Văn Vui
- Anh Phạm Đình Định
Phòng họp số 1 - Sở LĐ - TB và XH
Thứ tư
07/03/2018
09:00 Làm việc với công ty Central Vina Hàn Quốc - Thầy Lương Văn Vui
- Thầy Phạm Hồng Chương
- Thầy Nguyễn Thanh Quang
- Cô Phạm Thị Lan
- Thầy Phạm Hải Anh
- Cô Hoàng Trương Mỹ Dung
Phòng họp 1
15:00 Sinh hoạt chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 - Toàn thể CBVC và người lao động Sân bóng chuyền, trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
Thứ năm
08/03/2018
08:00 Phối hợp với lãnh đạo Trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Duy Xuyên tổ chức Lễ khai giảng cho các lớp trung cấp - Thầy Phạm Hồng Chương
- Thầy Nguyễn Thanh Quang
- Thầy Phạm Hải Anh
- Thầy Võ Triều Khải
- Cô Phạm Thị Mai Phương
- Thầy Cao Minh Nhựt
- Cô Hoàng Trương Mỹ Dung
- Anh Phạm Đình Định
Huyện Duy Xuyên
14:00 Tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động nữ công và phong trào thi đua " Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2017; Gặp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 - Thầy Nguyễn Anh Dũng
- Cô Văn Thị Thanh Huyền
Hội trường LĐLĐ tỉnh
14:00 Họp đánh giá, nghiệm thu đề tài " Nghiên cứu hoàn thiện quy trình tổng hợp keo nano bạc từ dung dịch AgNO3 bằng tác nhân thử dịch chiết nước sả để sản xuất dung dịch keo nano bạc làm chất kháng khuẩn tại các cơ sở y tế của tỉnh Quảng Nam" - Thầy Lương Văn Vui
- Cô Lương Thị Tú Uyên
- Thầy Phạm Quý
- Cô Lê Thị Lành
- Thầy Hồ Nguyễn Quang Đồng
- Thầy Lương Quý Phương
- Cô Đặng Thị Thanh Trang
- Thầy Nguyễn Thanh Quảng
- Cô Huỳnh Thị Kim Phượng
- Cô Trần Thị Huyền Sương
Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ
Thứ sáu
09/03/2018
08:00 Họp Chi bộ Văn phòng - Toàn thể Đảng viên chi bộ Phòng họp 1
13:30 Phối hợp với lãnh đạo Trường THPT Quang Trung, huyên Đông Giang tổ chức Lễ khai giảng cho các lớp trung cấp. - Thầy Lương Văn Vui
- Thầy Nguyễn Thanh Quang
- Thầy Phạm Hải Anh
- Thầy Võ Triều Khải
- Cô Phạm Thị Mai Phương
- Cô Hoàng Trương Mỹ Dung
- Anh Phạm Đình Định
Huyện Đông Giang
14:00 Họp Chi bộ Luật - Chính trị - Quốc phòng - Toàn thể Đảng viên chi bộ Phòng họp 1

Thứ hai (05/03/2018)

06:45:
Chào cờ đầu tuần
Thành phần: - Lãnh đạo nhà trường;
- Lãnh đạo các đơn vị trong trường,
- Tất cả CBVC làm hành chính. GV có giờ sáng thứ 2, GVCN các lớp; HSSV có tiết sáng thứ hai. HSSV học ca chiều thì BCS đại diện đi dự chào cờ.
Địa điểm: Sân bóng chuyền, trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
09:00:
Họp Công đoàn bộ phận văn phòng
Thành phần: - Toàn thể Đoàn viên công đoàn
Địa điểm: Phòng họp 1
14:00:
Họp Thường vụ Đảng ủy
Thành phần: - Thường vụ Đảng ủy
Địa điểm: Phòng họp 1
15:00:
Họp BCH Đảng ủy
Thành phần: - BCH Đảng ủy
Địa điểm: Phòng họp 1

Thứ ba (06/03/2018)

08:00:
Họp thông qua kết quả kiểm kê 2017
Báo cáo sơ bộ mua sắm trang thiết bị 2018
Thông qua dự án trọng điểm
Thành phần: - Ban Giám hiệu
- Phòng Quản trị
- Phòng TC-HC
- Phòng Tài vụ
- Ban Thanh tra nhân dân
Địa điểm: Phòng họp 1
13:30:
Họp Giao ban tháng 3/2018
Thành phần: - Ban Giám hiệu
- Trưởng các đơn vị, đoàn thể
Địa điểm: Phòng họp 1
15:00:
Họp và làm việc tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam về tình hình công tác giáo dục nghề nghiệp của tỉnh thời gian qua, nhiệm vụ giải pháp thời gian đến
Thành phần: - Thầy Lương Văn Vui
- Anh Phạm Đình Định
Địa điểm: Phòng họp số 1 - Sở LĐ - TB và XH

Thứ tư (07/03/2018)

09:00:
Làm việc với công ty Central Vina Hàn Quốc
Thành phần: - Thầy Lương Văn Vui
- Thầy Phạm Hồng Chương
- Thầy Nguyễn Thanh Quang
- Cô Phạm Thị Lan
- Thầy Phạm Hải Anh
- Cô Hoàng Trương Mỹ Dung
Địa điểm: Phòng họp 1
15:00:
Sinh hoạt chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8.3
Thành phần: - Toàn thể CBVC và người lao động
Địa điểm: Sân bóng chuyền, trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam

Thứ năm (08/03/2018)

08:00:
Phối hợp với lãnh đạo Trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Duy Xuyên tổ chức Lễ khai giảng cho các lớp trung cấp
Thành phần: - Thầy Phạm Hồng Chương
- Thầy Nguyễn Thanh Quang
- Thầy Phạm Hải Anh
- Thầy Võ Triều Khải
- Cô Phạm Thị Mai Phương
- Thầy Cao Minh Nhựt
- Cô Hoàng Trương Mỹ Dung
- Anh Phạm Đình Định
Địa điểm: Huyện Duy Xuyên
14:00:
Tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động nữ công và phong trào thi đua " Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2017; Gặp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Thành phần: - Thầy Nguyễn Anh Dũng
- Cô Văn Thị Thanh Huyền
Địa điểm: Hội trường LĐLĐ tỉnh
14:00:
Họp đánh giá, nghiệm thu đề tài " Nghiên cứu hoàn thiện quy trình tổng hợp keo nano bạc từ dung dịch AgNO3 bằng tác nhân thử dịch chiết nước sả để sản xuất dung dịch keo nano bạc làm chất kháng khuẩn tại các cơ sở y tế của tỉnh Quảng Nam"
Thành phần: - Thầy Lương Văn Vui
- Cô Lương Thị Tú Uyên
- Thầy Phạm Quý
- Cô Lê Thị Lành
- Thầy Hồ Nguyễn Quang Đồng
- Thầy Lương Quý Phương
- Cô Đặng Thị Thanh Trang
- Thầy Nguyễn Thanh Quảng
- Cô Huỳnh Thị Kim Phượng
- Cô Trần Thị Huyền Sương
Địa điểm: Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ

Thứ sáu (09/03/2018)

08:00:
Họp Chi bộ Văn phòng
Thành phần: - Toàn thể Đảng viên chi bộ
Địa điểm: Phòng họp 1
13:30:
Phối hợp với lãnh đạo Trường THPT Quang Trung, huyên Đông Giang tổ chức Lễ khai giảng cho các lớp trung cấp.
Thành phần: - Thầy Lương Văn Vui
- Thầy Nguyễn Thanh Quang
- Thầy Phạm Hải Anh
- Thầy Võ Triều Khải
- Cô Phạm Thị Mai Phương
- Cô Hoàng Trương Mỹ Dung
- Anh Phạm Đình Định
Địa điểm: Huyện Đông Giang
14:00:
Họp Chi bộ Luật - Chính trị - Quốc phòng
Thành phần: - Toàn thể Đảng viên chi bộ
Địa điểm: Phòng họp 1
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây