Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ ba
13/03/2018
07:00 Tuần sinh hoạt chính trị HSSV giữa khóa năm học 2017-2018 - Thầy Lương Văn Vui Hội trường lớn
08:00 Họp Phòng Quản trị - Toàn thể nhân viên phòng Phòng Quản trị
09:00 Tuần sinh hoạt chính trị HSSV giữa khóa năm học 2017-2018 - Thầy Phạm Hồng Chương Hội trường lớn
Thứ tư
14/03/2018
07:30 Truyền thông nâng cao sức khỏe Vị thành niên, thanh niên - Tất cả học sinh trung cấp K42
- HSSV Ban cán sự và Ban chấp hành các lớp CĐ K9,10,11; CĐ Liên thông khóa 8,9; các lớp TCCN khóa 41,42
Hội trường lớn
08:00 Tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW - Thầy Lăng Khắc Cúc Hội trường tỉnh ủy
13:30 Tư vấn hướng nghiệp giới thiệu việc làm tại Nam Trà My - Thầy Võ Triều Khải
- Thầy Trịnh Văn Nguyên
- Thầy Hồ Kỳ Thọ
- Thầy Phạm Hải Anh
- Anh Phạm Đình Định
Nam Trà My
14:00 Truyền thông nân cao sức khỏe vị thành niên, thanh niên - Tất cả học sinh trung cấp K42
- HSSV Ban cán sự và Ban chấp hành các lớp CĐ K9,10,11; CĐ Liên thông khóa 8,9; các lớp TCCN khóa 41,42
Hội trường lớn
Thứ năm
15/03/2018
07:30 Tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và diễn đàn ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên - Thầy Võ Triều Khải
- Thầy Trịnh Văn Nguyên
- Thầy Hồ Kỳ Thọ
- Thầy Phạm Hải Anh
- Anh Phạm Đình Định
Nam Trà My
14:00 họp tổ xây dựng dự án trọng điểm - Theo Quyết định Phòng họp 1
Thứ sáu
16/03/2018
10:00 Họp đoàn đi công tác Thái Lan - Theo Kế hoạch Phòng họp 1
15:30 Tri ân - Chia tay Thầy Lăng Khắc Cúc - Lãnh Đạo trường
- Trưởng, phó các đơn vị Đoàn thể
- Trưởng bộ môn, tổ trưởng
Phòng A5
Thứ bảy
17/03/2018
07:15 Học tập Nghị quyết Trung Ương 6 Khóa XII - Toàn thể Đảng viên ( Chưa học Nghị quyết )
- Cán bộ viên chức người lao động nhà trường
Hội trường lớn
14:00 Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM năm 2018 - Toàn thể Đảng viên, cán bộ viên chức và người lao động nhà trường Hội trường lớn
Chủ nhật
18/03/2018
04:00 Đi công tác Thái Lan ( từ ngày 18/3 đến ngày 21/3 ) - Thầy Phạm Hồng Chương
- Thầy Phạm Hải Anh
- Cô Võ Thị Liên
- Cô Phạm Thị Lan
- Cô Hoàng Trương Mỹ Dung
- Anh Phạm Đình Định
Thái Lan

Thứ ba (13/03/2018)

07:00:
Tuần sinh hoạt chính trị HSSV giữa khóa năm học 2017-2018
Thành phần: - Thầy Lương Văn Vui
Địa điểm: Hội trường lớn
08:00:
Họp Phòng Quản trị
Thành phần: - Toàn thể nhân viên phòng
Địa điểm: Phòng Quản trị
09:00:
Tuần sinh hoạt chính trị HSSV giữa khóa năm học 2017-2018
Thành phần: - Thầy Phạm Hồng Chương
Địa điểm: Hội trường lớn

Thứ tư (14/03/2018)

07:30:
Truyền thông nâng cao sức khỏe Vị thành niên, thanh niên
Thành phần: - Tất cả học sinh trung cấp K42
- HSSV Ban cán sự và Ban chấp hành các lớp CĐ K9,10,11; CĐ Liên thông khóa 8,9; các lớp TCCN khóa 41,42
Địa điểm: Hội trường lớn
08:00:
Tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
Thành phần: - Thầy Lăng Khắc Cúc
Địa điểm: Hội trường tỉnh ủy
13:30:
Tư vấn hướng nghiệp giới thiệu việc làm tại Nam Trà My
Thành phần: - Thầy Võ Triều Khải
- Thầy Trịnh Văn Nguyên
- Thầy Hồ Kỳ Thọ
- Thầy Phạm Hải Anh
- Anh Phạm Đình Định
Địa điểm: Nam Trà My
14:00:
Truyền thông nân cao sức khỏe vị thành niên, thanh niên
Thành phần: - Tất cả học sinh trung cấp K42
- HSSV Ban cán sự và Ban chấp hành các lớp CĐ K9,10,11; CĐ Liên thông khóa 8,9; các lớp TCCN khóa 41,42
Địa điểm: Hội trường lớn

Thứ năm (15/03/2018)

07:30:
Tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và diễn đàn ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên
Thành phần: - Thầy Võ Triều Khải
- Thầy Trịnh Văn Nguyên
- Thầy Hồ Kỳ Thọ
- Thầy Phạm Hải Anh
- Anh Phạm Đình Định
Địa điểm: Nam Trà My
14:00:
họp tổ xây dựng dự án trọng điểm
Thành phần: - Theo Quyết định
Địa điểm: Phòng họp 1

Thứ sáu (16/03/2018)

10:00:
Họp đoàn đi công tác Thái Lan
Thành phần: - Theo Kế hoạch
Địa điểm: Phòng họp 1
15:30:
Tri ân - Chia tay Thầy Lăng Khắc Cúc
Thành phần: - Lãnh Đạo trường
- Trưởng, phó các đơn vị Đoàn thể
- Trưởng bộ môn, tổ trưởng
Địa điểm: Phòng A5

Thứ bảy (17/03/2018)

07:15:
Học tập Nghị quyết Trung Ương 6 Khóa XII
Thành phần: - Toàn thể Đảng viên ( Chưa học Nghị quyết )
- Cán bộ viên chức người lao động nhà trường
Địa điểm: Hội trường lớn
14:00:
Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM năm 2018
Thành phần: - Toàn thể Đảng viên, cán bộ viên chức và người lao động nhà trường
Địa điểm: Hội trường lớn

Chủ nhật (18/03/2018)

04:00:
Đi công tác Thái Lan ( từ ngày 18/3 đến ngày 21/3 )
Thành phần: - Thầy Phạm Hồng Chương
- Thầy Phạm Hải Anh
- Cô Võ Thị Liên
- Cô Phạm Thị Lan
- Cô Hoàng Trương Mỹ Dung
- Anh Phạm Đình Định
Địa điểm: Thái Lan
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây