Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai
30/04/2018
07:00 Nghỉ Lễ Ngày Quốc tế Lao động 1/5/2018 ... ...
Thứ ba
01/05/2018
07:30 Khai mạc lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới - Thầy Phạm Hồng Chương
- BTC lớp học
Phòng A5
09:00 Làm việc về công tác quy hoạch cán bộ với UBKT Tỉnh ủy - Thầy Lương Văn Vui;
- Thầy Phạm Hồng Chương;
- Thầy Nguyễn Thanh Quang;
- Thầy Phạm Ngọc Cường;
- Cô Nguyễn Thị Kim Cường;
- Cô Nguyễn Thị Bích Hậu
Phòng họp
Thứ tư
02/05/2018
14:00 Họp Thường trực HĐTS 2018 v/v Mở lớp CĐ liên thông ngành CNKT Điện, Điện tử - Thầy Lương Văn Vui;
- Thầy Phạm Hồng Chương;
- Thầy Nguyễn Anh Dũng;
- Cô Hà Thị Lợi;
- Thầy Nguyễn Thanh Quang;
- Cô Phạm Thị Lan;
- Thầy Võ Triều Khải;
- Thầy Phạm Hải Anh;
- Cô Hoàng Trương Mỹ Dung
Phòng họp
15:30 Họp v/v Đón tiếp đoàn sinh viên Thái Lan - Thầy Lương Văn Vui;
- Thầy Nguyễn Anh Dũng;
- Cô Phạm Thị Lan;
- Cô Nguyễn Thị Thanh Hà;
- Cô Hà Thị Lợi;
- Thầy Lê Văn Thu;
- Thầy Cao Minh Nhựt;
- Thầy Vũ Tiến Đông;
- Thầy Phạm Hải Anh
Phòng họp
07:30 Họp Thường vụ Đảng ủy - UV BTV Phòng họp
08:00 Họp bàn giải quyết thực hiện việc bàn giao Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam cơ sở 2 - Thầy Phạm Ngọc Cường
- Thầy Hồ Nguyễn Quang Đồng
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam cơ sở 2
09:00 Họp BCH Đảng ủy - UV BCH Phòng họp
Thứ sáu
04/05/2018
19:00 Dự Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII năm 2017-2018 - Thầy Phạm Hồng Chương Sân vận động Tam Kỳ
04:00 Đón đoàn Sinh viên Thái Lan - Cô Nguyễn Thị Thanh Hà
- Cô Trần Thị Thanh Thủy
Thành phố Huế
Thứ bảy
05/05/2018
15:00 Làm việc với Đoàn Giảng viên và HSSV Trường Cao đẳng Nghề Udon Thani và Trường Cao đẳng bách khoa Buriram, Thái Lan - Thầy Lương Văn Vui
- Thầy Phạm Hồng Chương
- Thầy Nguyễn Anh Dũng
- Cô Phạm Thị Lan
- Cô Nguyễn Thị Thanh Hà
- Cô Trần Thị Thanh Thủy
- Thầy Lê Văn Thu
- Thầy Cao Minh Nhựt
- Thầy Phạm Hải Anh
- Cô Võ Thị Liên
- Cô Hoàng Trương Mỹ Dung
- Thầy Vũ Tiến Đông
- Anh Phạm Đình Định
Phòng họp
07:00 Đưa 3 giảng viên Trường CĐ Nghề Udon Thani và Trường CĐ bách khoa Buriram ra TP Huế - Cô Trần Thị Thanh Thủy
- Anh Phạm Đình Định
TP Huế
08:00 Tham dự Hội thảo " BCS &KPI: Kinh nghiệm triển khai tại tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam" - Thầy Lê Văn Thu
- Thầy Cao Minh Nhựt
- Thầy Hồ Nguyễn Quang Đồng
Trường Đại học Quảng Nam
Chủ nhật
06/05/2018
06:45 Chào cờ đầu tuần - Lãnh đạo trường;
- Trưởng đơn vị, đoàn thể;
- Tất cả CBVC làm hành chính, GV có giờ sáng thứ 2, GVCN các lớp;
- HSSV có tiết sáng thứ hai, đại diện HSSV học ca chiều.
Sân bóng chuyền, trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
07:00 Chương trình tham quan Quảng Nam cho thực tập sinh Thái Lan (từ ngày 7-9/5/2018) - Thầy Cao Minh Nhựt
- Anh Phạm Đình Định
Quảng Nam
07:30 Họp Giao ban tháng 5/2018 - Lãnh đạo trường;
- Trưởng các đơn vị, đoàn thể
Phòng họp

Thứ hai (30/04/2018)

07:00:
Nghỉ Lễ Ngày Quốc tế Lao động 1/5/2018
Thành phần: ...
Địa điểm: ...

Thứ ba (01/05/2018)

07:30:
Khai mạc lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới
Thành phần: - Thầy Phạm Hồng Chương
- BTC lớp học
Địa điểm: Phòng A5
09:00:
Làm việc về công tác quy hoạch cán bộ với UBKT Tỉnh ủy
Thành phần: - Thầy Lương Văn Vui;
- Thầy Phạm Hồng Chương;
- Thầy Nguyễn Thanh Quang;
- Thầy Phạm Ngọc Cường;
- Cô Nguyễn Thị Kim Cường;
- Cô Nguyễn Thị Bích Hậu
Địa điểm: Phòng họp

Thứ tư (02/05/2018)

14:00:
Họp Thường trực HĐTS 2018 v/v Mở lớp CĐ liên thông ngành CNKT Điện, Điện tử
Thành phần: - Thầy Lương Văn Vui;
- Thầy Phạm Hồng Chương;
- Thầy Nguyễn Anh Dũng;
- Cô Hà Thị Lợi;
- Thầy Nguyễn Thanh Quang;
- Cô Phạm Thị Lan;
- Thầy Võ Triều Khải;
- Thầy Phạm Hải Anh;
- Cô Hoàng Trương Mỹ Dung
Địa điểm: Phòng họp
15:30:
Họp v/v Đón tiếp đoàn sinh viên Thái Lan
Thành phần: - Thầy Lương Văn Vui;
- Thầy Nguyễn Anh Dũng;
- Cô Phạm Thị Lan;
- Cô Nguyễn Thị Thanh Hà;
- Cô Hà Thị Lợi;
- Thầy Lê Văn Thu;
- Thầy Cao Minh Nhựt;
- Thầy Vũ Tiến Đông;
- Thầy Phạm Hải Anh
Địa điểm: Phòng họp
07:30:
Họp Thường vụ Đảng ủy
Thành phần: - UV BTV
Địa điểm: Phòng họp
08:00:
Họp bàn giải quyết thực hiện việc bàn giao Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam cơ sở 2
Thành phần: - Thầy Phạm Ngọc Cường
- Thầy Hồ Nguyễn Quang Đồng
Địa điểm: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam cơ sở 2
09:00:
Họp BCH Đảng ủy
Thành phần: - UV BCH
Địa điểm: Phòng họp

Thứ sáu (04/05/2018)

19:00:
Dự Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII năm 2017-2018
Thành phần: - Thầy Phạm Hồng Chương
Địa điểm: Sân vận động Tam Kỳ
04:00:
Đón đoàn Sinh viên Thái Lan
Thành phần: - Cô Nguyễn Thị Thanh Hà
- Cô Trần Thị Thanh Thủy
Địa điểm: Thành phố Huế

Thứ bảy (05/05/2018)

15:00:
Làm việc với Đoàn Giảng viên và HSSV Trường Cao đẳng Nghề Udon Thani và Trường Cao đẳng bách khoa Buriram, Thái Lan
Thành phần: - Thầy Lương Văn Vui
- Thầy Phạm Hồng Chương
- Thầy Nguyễn Anh Dũng
- Cô Phạm Thị Lan
- Cô Nguyễn Thị Thanh Hà
- Cô Trần Thị Thanh Thủy
- Thầy Lê Văn Thu
- Thầy Cao Minh Nhựt
- Thầy Phạm Hải Anh
- Cô Võ Thị Liên
- Cô Hoàng Trương Mỹ Dung
- Thầy Vũ Tiến Đông
- Anh Phạm Đình Định
Địa điểm: Phòng họp
07:00:
Đưa 3 giảng viên Trường CĐ Nghề Udon Thani và Trường CĐ bách khoa Buriram ra TP Huế
Thành phần: - Cô Trần Thị Thanh Thủy
- Anh Phạm Đình Định
Địa điểm: TP Huế
08:00:
Tham dự Hội thảo " BCS &KPI: Kinh nghiệm triển khai tại tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam"
Thành phần: - Thầy Lê Văn Thu
- Thầy Cao Minh Nhựt
- Thầy Hồ Nguyễn Quang Đồng
Địa điểm: Trường Đại học Quảng Nam

Chủ nhật (06/05/2018)

06:45:
Chào cờ đầu tuần
Thành phần: - Lãnh đạo trường;
- Trưởng đơn vị, đoàn thể;
- Tất cả CBVC làm hành chính, GV có giờ sáng thứ 2, GVCN các lớp;
- HSSV có tiết sáng thứ hai, đại diện HSSV học ca chiều.
Địa điểm: Sân bóng chuyền, trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
07:00:
Chương trình tham quan Quảng Nam cho thực tập sinh Thái Lan (từ ngày 7-9/5/2018)
Thành phần: - Thầy Cao Minh Nhựt
- Anh Phạm Đình Định
Địa điểm: Quảng Nam
07:30:
Họp Giao ban tháng 5/2018
Thành phần: - Lãnh đạo trường;
- Trưởng các đơn vị, đoàn thể
Địa điểm: Phòng họp
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây