Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai
08/01/2018
07:30 Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII - Lãnh đạo trường
- BCH Đảng bộ
( chưa đi học lớp do tỉnh ủy tổ chức )
Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam
07:30 Hội thảo Sinh viên Quảng Nam với khởi nghiệp sáng tạo và ra mắt câu lạc bộ Sinh viên khởi nghiệp trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam - Thầy Lương Văn Vui
- Theo Sổ mời
Hội trường lớn
Thứ ba
09/01/2018
14:00 Sinh hoạt Công đoàn bộ phận Văn phòng Đoàn viên Công đoàn bộ phận Phòng A5
15:00 Họp chi bộ Văn phòng Đảng viên CBVP Phòng A5
07:30 Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII - Trưởng và phó các đơn vị, đoàn thể
( không là cấp ủy viên )
Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam
07:30 Làm việc với khoa CNKT - Thầy Lương Văn Vui
- Thầy Phạm Hồng Chương
- Phòng Đào Tạo
- Phòng Quản trị
- Trưởng, phó Khoa CNKT
- Trưởng bộ môn
- Giáo viên phụ trách xưởng
Xưởng thực hành
09:00 Đi công tác Bạc Liêu ( Từ ngày 10/1 đến ngày 13/1) - Thầy Phạm Hồng Chương
- Thầy Nguyễn Anh Dũng
- Cô Hà Thị Lợi
Tỉnh Bạc Liêu
Thứ tư
10/01/2018
14:00 Họp xét công nhận kết quả học tập HK1 năm học 2017-2018 cho sinh viên CĐ LT K8 - Theo Quyết định Phòng họp 1
15:00 Họp xét điều kiện bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên CĐ LT K8 - Theo Quyết định Phòng họp 1
Thứ năm
11/01/2018
08:00 Họp Giao ban khối đào tạo - Thầy Lăng Khắc Cúc
- Phòng Đào tạo
- Phòng KH - ĐBCL
- Trưởng, phó các Khoa bộ môn, trung tâm
Phòng họp 1
Thứ sáu
12/01/2018
14:00 Làm việc với phòng Nông nghiệp Nam Trà My - Thầy Lương Văn Vui
- Phòng Đào tạo
- Phòng Tài vụ
-Trung tâm ĐTTX
- Khoa Nông nghiệp
Phòng họp 1
09:00 Hội thảo tư vấn làm việc tại nước ngoài cho HSSV trong nhà trường - Lãnh đạo trường
- TT UWD-CGCN&DV
- Tất cả HSSV trong nhà trường
Hội trường lớn
Thứ bảy
13/01/2018
14:00 Hội thảo tư vấn làm việc tại nước ngoài cho HSSV trong nhà trường - Lãnh đạo trường
- TT ƯD - CGCN&DV
- Tất cả HSSV nhà trường
Hội trường lớn
Chủ nhật
14/01/2018
08:00 Tuyển dụng của Công ty TNHH Kinh doanh - Dịch vụ - Tổng hợp VINCOM - Lãnh đạo các Khoa, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Đào tạo và giảng viên
và HSSV trong trường.
Hội trường lớn

Thứ hai (08/01/2018)

07:30:
Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Thành phần: - Lãnh đạo trường
- BCH Đảng bộ
( chưa đi học lớp do tỉnh ủy tổ chức )
Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam
07:30:
Hội thảo Sinh viên Quảng Nam với khởi nghiệp sáng tạo và ra mắt câu lạc bộ Sinh viên khởi nghiệp trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam
Thành phần: - Thầy Lương Văn Vui
- Theo Sổ mời
Địa điểm: Hội trường lớn

Thứ ba (09/01/2018)

14:00:
Sinh hoạt Công đoàn bộ phận Văn phòng
Thành phần: Đoàn viên Công đoàn bộ phận
Địa điểm: Phòng A5
15:00:
Họp chi bộ Văn phòng
Thành phần: Đảng viên CBVP
Địa điểm: Phòng A5
07:30:
Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Thành phần: - Trưởng và phó các đơn vị, đoàn thể
( không là cấp ủy viên )
Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam
07:30:
Làm việc với khoa CNKT
Thành phần: - Thầy Lương Văn Vui
- Thầy Phạm Hồng Chương
- Phòng Đào Tạo
- Phòng Quản trị
- Trưởng, phó Khoa CNKT
- Trưởng bộ môn
- Giáo viên phụ trách xưởng
Địa điểm: Xưởng thực hành
09:00:
Đi công tác Bạc Liêu ( Từ ngày 10/1 đến ngày 13/1)
Thành phần: - Thầy Phạm Hồng Chương
- Thầy Nguyễn Anh Dũng
- Cô Hà Thị Lợi
Địa điểm: Tỉnh Bạc Liêu

Thứ tư (10/01/2018)

14:00:
Họp xét công nhận kết quả học tập HK1 năm học 2017-2018 cho sinh viên CĐ LT K8
Thành phần: - Theo Quyết định
Địa điểm: Phòng họp 1
15:00:
Họp xét điều kiện bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên CĐ LT K8
Thành phần: - Theo Quyết định
Địa điểm: Phòng họp 1

Thứ năm (11/01/2018)

08:00:
Họp Giao ban khối đào tạo
Thành phần: - Thầy Lăng Khắc Cúc
- Phòng Đào tạo
- Phòng KH - ĐBCL
- Trưởng, phó các Khoa bộ môn, trung tâm
Địa điểm: Phòng họp 1

Thứ sáu (12/01/2018)

14:00:
Làm việc với phòng Nông nghiệp Nam Trà My
Thành phần: - Thầy Lương Văn Vui
- Phòng Đào tạo
- Phòng Tài vụ
-Trung tâm ĐTTX
- Khoa Nông nghiệp
Địa điểm: Phòng họp 1
09:00:
Hội thảo tư vấn làm việc tại nước ngoài cho HSSV trong nhà trường
Thành phần: - Lãnh đạo trường
- TT UWD-CGCN&DV
- Tất cả HSSV trong nhà trường
Địa điểm: Hội trường lớn

Thứ bảy (13/01/2018)

14:00:
Hội thảo tư vấn làm việc tại nước ngoài cho HSSV trong nhà trường
Thành phần: - Lãnh đạo trường
- TT ƯD - CGCN&DV
- Tất cả HSSV nhà trường
Địa điểm: Hội trường lớn

Chủ nhật (14/01/2018)

08:00:
Tuyển dụng của Công ty TNHH Kinh doanh - Dịch vụ - Tổng hợp VINCOM
Thành phần: - Lãnh đạo các Khoa, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Đào tạo và giảng viên
và HSSV trong trường.
Địa điểm: Hội trường lớn
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây