Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai
24/09/2018
14:30 Họp Ban chấp hành Đảng bộ lấy phiếu tín nhiệm - BCH Đảng bộ Phòng họp
15:15 Làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam - Ban Giám hiệu
- Trưởng các đơn vị, Đoàn thể
Phòng A5
08:00 Tham dự Lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt của tỉnh về chuyên đề phòng, chống " Diễn biến hòa bình" trong tình hình mới - Thầy Lương Văn Vui
- Thầy Phạm Hồng Chương
Trung tâm Hội nghị tỉnh
Thứ ba
25/09/2018
15:00 Khai mạc giải bóng đá Công đoàn viên chức lao động nhà trường - Mời toàn thể Đoàn viên Công đoàn tham dự Sân bóng đá trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam
15:30 CĐBP CTSV - KTX gặp CĐBP Văn phòng - Quản lý . Sân bóng đá trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam
16:30 CĐBP Công nghệ kỹ thuật gặp CĐBP CNTT-NN-SP, TS-CB) . Sân bóng đá trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam
08:00 Họp Hội đồng Lương - Thầy Lương Văn Vui
- Thầy Phạm Hồng Chương
- Thầy Nguyễn Anh Dũng
- Thầy Trịnh Huy Thành
- Cô Võ Thị Liên
- Thầy Hồ Kỳ Thọ
- Cô Hà Thị Lợi
Phòng họp
Thứ tư
26/09/2018
19:15 Họp giáo viên chủ nhiệm toàn trường - Theo KH Hội trường lớn
08:00 Làm việc với Sở tài chính - Thầy Phạm Hồng Chương
- Thầy Phạm Ngọc Cường
- Đại diện Phòng Tài vụ
Phòng họp Sở tài chính
Thứ năm
27/09/2018
14:00 Giao ban khối Đào tạo - Lãnh đạo trường
- Phòng Đào tạo
- Phòng NCKH&ĐBCL
- Lãnh đạo khoa / TT QP-TC
Phòng họp
07:30 Họp về công tác thi đua khen thưởng - Thầy Nguyễn Anh Dũng
- Cô Nguyễn Thị Linh Ka
- Anh Phạm Đình Định
Trường Cao đẳng Thaco, Núi Thành
Thứ sáu
28/09/2018
16:00 Gặp mặt cán bộ nghỉ hưu - Ban giám hiệu
- Trưởng đơn vị, Đoàn thể
Phòng họp
09:00 Lễ Tốt nghiệp CĐLT K9 - Theo KH Hội trường lớn
Chủ nhật
30/09/2018
06:45 Chào cờ đầu tháng - Lãnh đạo trường;
- Trưởng đơn vị, đoàn thể;
- Tất cả CBVC làm hành chính, GV có giờ lên lớp sáng thứ hai, GVCN các lớp;
- HSSV có tiết sáng thứ hai, đại diện HSSV học ca chiều.
Sân bóng chuyền
07:30 Họp BTV Đảng ủy - UV BTV Phòng họp
09:00 Họp BCH Đảng bộ - UV BCH Phòng họp

Thứ hai (24/09/2018)

14:30:
Họp Ban chấp hành Đảng bộ lấy phiếu tín nhiệm
Thành phần: - BCH Đảng bộ
Địa điểm: Phòng họp
15:15:
Làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam
Thành phần: - Ban Giám hiệu
- Trưởng các đơn vị, Đoàn thể
Địa điểm: Phòng A5
08:00:
Tham dự Lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt của tỉnh về chuyên đề phòng, chống " Diễn biến hòa bình" trong tình hình mới
Thành phần: - Thầy Lương Văn Vui
- Thầy Phạm Hồng Chương
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thứ ba (25/09/2018)

15:00:
Khai mạc giải bóng đá Công đoàn viên chức lao động nhà trường
Thành phần: - Mời toàn thể Đoàn viên Công đoàn tham dự
Địa điểm: Sân bóng đá trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam
15:30:
CĐBP CTSV - KTX gặp CĐBP Văn phòng - Quản lý
Thành phần: .
Địa điểm: Sân bóng đá trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam
16:30:
CĐBP Công nghệ kỹ thuật gặp CĐBP CNTT-NN-SP, TS-CB)
Thành phần: .
Địa điểm: Sân bóng đá trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam
08:00:
Họp Hội đồng Lương
Thành phần: - Thầy Lương Văn Vui
- Thầy Phạm Hồng Chương
- Thầy Nguyễn Anh Dũng
- Thầy Trịnh Huy Thành
- Cô Võ Thị Liên
- Thầy Hồ Kỳ Thọ
- Cô Hà Thị Lợi
Địa điểm: Phòng họp

Thứ tư (26/09/2018)

19:15:
Họp giáo viên chủ nhiệm toàn trường
Thành phần: - Theo KH
Địa điểm: Hội trường lớn
08:00:
Làm việc với Sở tài chính
Thành phần: - Thầy Phạm Hồng Chương
- Thầy Phạm Ngọc Cường
- Đại diện Phòng Tài vụ
Địa điểm: Phòng họp Sở tài chính

Thứ năm (27/09/2018)

14:00:
Giao ban khối Đào tạo
Thành phần: - Lãnh đạo trường
- Phòng Đào tạo
- Phòng NCKH&ĐBCL
- Lãnh đạo khoa / TT QP-TC
Địa điểm: Phòng họp
07:30:
Họp về công tác thi đua khen thưởng
Thành phần: - Thầy Nguyễn Anh Dũng
- Cô Nguyễn Thị Linh Ka
- Anh Phạm Đình Định
Địa điểm: Trường Cao đẳng Thaco, Núi Thành

Thứ sáu (28/09/2018)

16:00:
Gặp mặt cán bộ nghỉ hưu
Thành phần: - Ban giám hiệu
- Trưởng đơn vị, Đoàn thể
Địa điểm: Phòng họp
09:00:
Lễ Tốt nghiệp CĐLT K9
Thành phần: - Theo KH
Địa điểm: Hội trường lớn

Chủ nhật (30/09/2018)

06:45:
Chào cờ đầu tháng
Thành phần: - Lãnh đạo trường;
- Trưởng đơn vị, đoàn thể;
- Tất cả CBVC làm hành chính, GV có giờ lên lớp sáng thứ hai, GVCN các lớp;
- HSSV có tiết sáng thứ hai, đại diện HSSV học ca chiều.
Địa điểm: Sân bóng chuyền
07:30:
Họp BTV Đảng ủy
Thành phần: - UV BTV
Địa điểm: Phòng họp
09:00:
Họp BCH Đảng bộ
Thành phần: - UV BCH
Địa điểm: Phòng họp
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây