Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai
01/10/2018
06:45 Chào cờ đầu tháng - Lãnh đạo trường;
- Trưởng đơn vị, đoàn thể;
- Tất cả CBVC làm hành chính, GV có giờ lên lớp sáng thứ hai, GVCN các lớp;
- HSSV có tiết sáng thứ hai, đại diện HSSV học ca chiều.
Sân bóng chuyền
07:30 Họp BTV Đảng ủy - UV BTV Phòng họp
09:00 Họp BCH Đảng bộ - UV BCH Phòng họp
15:30 Giải bóng đá CNVCLĐ chào mừng năm học 2018 - 2019
( CĐBP Văn phòng - Quản lý gặp CĐBP Luật - CT - QP, Kinh tế )
. Sân bóng đá trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam
16:30 Giải bóng đá CNVCLĐ chào mừng năm học 2018-2019
( CĐBP CNTT-NN-SP, TS-CB gặp CĐBP Nông nghiệp)
. Sân bóng đá trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam
Thứ ba
02/10/2018
07:30 Dự Hội nghị sơ kết 3 năm xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giai đoạn 2015-2018 - Thầy Phạm Ngọc Cường Hội trường Công an tỉnh Quảng Nam
07:30 Giao ban tháng 10/2018 - Ban giám hiệu
- Trưởng các đơn vị, Đoàn thể
Phòng họp
08:00 Bàn giao trang thiết bị
- Khoa CNKT lúc 8h
- Khoa Kinh tế lúc 14h
- Lãnh đạo khoa
- Phòng Quản trị
- NV phụ trách thiết bị của khoa/phòng
- Công ty cung cấp thiết bị
Đơn vị nhận thiết bị
15:30 Họp về công tác tuyển sinh - Ban giám hiệu
- Trưởng các đơn vị, Đoàn thể
- Ban Tuyển sinh
- Giảng viên được triệu tập
Phòng A5
Thứ tư
03/10/2018
08:00 Bàn giao trang thiết bị:
- Khoa CNTT lúc 8h
- Khoa Nông nghiệp lúc 14h
- Lãnh đạo khoa
- Phòng Quản trị
- NV phụ trách thiết bị của khoa/phòng
- Công ty cung cấp thiết bị
Tại đơn vị nhận thiết bị
13:30 Tham dự Hội nghị giao ban Khối CĐCS địa phương - Thầy Lê Ngọc Can Phòng họp LĐLĐ tỉnh
Thứ năm
04/10/2018
08:00 Bàn giao trang thiết bị:
- Các đơn vị: Phòng TC-HC, phòng Tài vụ, phòng Quản trị, ban Tuyển sinh, phòng CTSV, trại TN, phòng KH-ĐBCL, phòng Đào tạo, VP ĐTN, khoa Luật, khoa Cơ bản,TT QP-TC, BQL KTX,
- Lãnh đạo khoa
- Phòng Quản trị
- NV phụ trách thiết bị của khoa/phòng
- Công ty cung cấp thiết bị
Đơn vị nhận thiết bị
15:30 Giải bóng đá CNVCLĐ chào mừng năm học 2018-2019
( CĐBP Luật - CT - QP, Kinh tế gặp CĐBP CTSV - KTX )
. Sân bóng đá trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam
16:30 Giải bóng đá CNVCLĐ chào mừng năm học 2018-2019
( CĐBP Nông nghiệp - CĐBP Công nghệ kỹ thuật )
. Sân bóng đá trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam
Thứ bảy
06/10/2018
14:00 Tổ chức thi tốt nghiệp lớp Luật K2016 ( Ngày 06-07/10/2018 ) - Theo Kế hoạch Phòng B5, A5

Thứ hai (01/10/2018)

06:45:
Chào cờ đầu tháng
Thành phần: - Lãnh đạo trường;
- Trưởng đơn vị, đoàn thể;
- Tất cả CBVC làm hành chính, GV có giờ lên lớp sáng thứ hai, GVCN các lớp;
- HSSV có tiết sáng thứ hai, đại diện HSSV học ca chiều.
Địa điểm: Sân bóng chuyền
07:30:
Họp BTV Đảng ủy
Thành phần: - UV BTV
Địa điểm: Phòng họp
09:00:
Họp BCH Đảng bộ
Thành phần: - UV BCH
Địa điểm: Phòng họp
15:30:
Giải bóng đá CNVCLĐ chào mừng năm học 2018 - 2019
( CĐBP Văn phòng - Quản lý gặp CĐBP Luật - CT - QP, Kinh tế )
Thành phần: .
Địa điểm: Sân bóng đá trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam
16:30:
Giải bóng đá CNVCLĐ chào mừng năm học 2018-2019
( CĐBP CNTT-NN-SP, TS-CB gặp CĐBP Nông nghiệp)
Thành phần: .
Địa điểm: Sân bóng đá trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam

Thứ ba (02/10/2018)

07:30:
Dự Hội nghị sơ kết 3 năm xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giai đoạn 2015-2018
Thành phần: - Thầy Phạm Ngọc Cường
Địa điểm: Hội trường Công an tỉnh Quảng Nam
07:30:
Giao ban tháng 10/2018
Thành phần: - Ban giám hiệu
- Trưởng các đơn vị, Đoàn thể
Địa điểm: Phòng họp
08:00:
Bàn giao trang thiết bị
- Khoa CNKT lúc 8h
- Khoa Kinh tế lúc 14h
Thành phần: - Lãnh đạo khoa
- Phòng Quản trị
- NV phụ trách thiết bị của khoa/phòng
- Công ty cung cấp thiết bị
Địa điểm: Đơn vị nhận thiết bị
15:30:
Họp về công tác tuyển sinh
Thành phần: - Ban giám hiệu
- Trưởng các đơn vị, Đoàn thể
- Ban Tuyển sinh
- Giảng viên được triệu tập
Địa điểm: Phòng A5

Thứ tư (03/10/2018)

08:00:
Bàn giao trang thiết bị:
- Khoa CNTT lúc 8h
- Khoa Nông nghiệp lúc 14h
Thành phần: - Lãnh đạo khoa
- Phòng Quản trị
- NV phụ trách thiết bị của khoa/phòng
- Công ty cung cấp thiết bị
Địa điểm: Tại đơn vị nhận thiết bị
13:30:
Tham dự Hội nghị giao ban Khối CĐCS địa phương
Thành phần: - Thầy Lê Ngọc Can
Địa điểm: Phòng họp LĐLĐ tỉnh

Thứ năm (04/10/2018)

08:00:
Bàn giao trang thiết bị:
- Các đơn vị: Phòng TC-HC, phòng Tài vụ, phòng Quản trị, ban Tuyển sinh, phòng CTSV, trại TN, phòng KH-ĐBCL, phòng Đào tạo, VP ĐTN, khoa Luật, khoa Cơ bản,TT QP-TC, BQL KTX,
Thành phần: - Lãnh đạo khoa
- Phòng Quản trị
- NV phụ trách thiết bị của khoa/phòng
- Công ty cung cấp thiết bị
Địa điểm: Đơn vị nhận thiết bị
15:30:
Giải bóng đá CNVCLĐ chào mừng năm học 2018-2019
( CĐBP Luật - CT - QP, Kinh tế gặp CĐBP CTSV - KTX )
Thành phần: .
Địa điểm: Sân bóng đá trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam
16:30:
Giải bóng đá CNVCLĐ chào mừng năm học 2018-2019
( CĐBP Nông nghiệp - CĐBP Công nghệ kỹ thuật )
Thành phần: .
Địa điểm: Sân bóng đá trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam

Thứ bảy (06/10/2018)

14:00:
Tổ chức thi tốt nghiệp lớp Luật K2016 ( Ngày 06-07/10/2018 )
Thành phần: - Theo Kế hoạch
Địa điểm: Phòng B5, A5
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây