Thời khóa biểu

TKB TUẦN 26 HKII 2020-2021 ( 08.3-14.03.2021)  

 •   05/03/2021 08:22:56 AM
 •   Đã xem: 1
 •   Phản hồi: 0

TKB LỚP BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ 2021 (Từ 01/03-07/03/2021)

 •   02/03/2021 08:21:24 AM
 •   Đã xem: 199
 •   Phản hồi: 0

TKB TUẦN 25 HKII 2020-2021 ( 01.03 – 07.03.2021) có điều chỉnh mới

 •   27/02/2021 11:56:29 AM
 •   Đã xem: 858
 •   Phản hồi: 0

TKB TUẦN 24 HKII 2020-2021 ( 22..02 – 28.02.2021).có điều chỉnh

 •   04/02/2021 05:29:07 PM
 •   Đã xem: 1193
 •   Phản hồi: 0

TKB TUẦN 20+Tuần21 HK I 2019-2020 ( 25/01 – 07/02/2021)

 •   22/01/2021 04:36:46 PM
 •   Đã xem: 511
 •   Phản hồi: 0

TKB NĂM 2020-2021 TUẦN 19 (Từ 18/01-24/01/2021)

 •   15/01/2021 05:01:06 PM
 •   Đã xem: 906
 •   Phản hồi: 0

TKB TUẦN 18 HKI 2020-2021 ( 11.01 – 18.01.2021)

 •   08/01/2021 04:38:54 PM
 •   Đã xem: 923
 •   Phản hồi: 0

TKB TUẦN 17 HKI 2020-2021 ( 04.01-10.01.2021)

 •   31/12/2020 02:46:17 PM
 •   Đã xem: 1002
 •   Phản hồi: 1

TKB TUẦN 16 HKI 2020 – 2021 ( 28.12.2020 – 03.01.2021)

 •   25/12/2020 04:19:34 PM
 •   Đã xem: 887
 •   Phản hồi: 0

TKB TUẦN 15 HKI 2020-2021 ( 21.12 – 27.12.2020)

 •   18/12/2020 09:36:29 AM
 •   Đã xem: 601
 •   Phản hồi: 0

TKB TUẦN 14 HKI 2020-2021( 14.12 – 20.12.2020)

 •   11/12/2020 04:55:44 PM
 •   Đã xem: 1047
 •   Phản hồi: 0

DANH SÁCH HỌC BỔNG TRUNG CẤP KHOÁ 44

 •   10/12/2020 08:13:20 AM
 •   Đã xem: 325
 •   Phản hồi: 0

DANH SÁCH HỌC BỔNG CĐ. KHOÁ 12

 •   10/12/2020 08:11:23 AM
 •   Đã xem: 193
 •   Phản hồi: 0

TKB TUẦN 13 HKII 2020-2021 ( 07.12 – 13.12.2020)

 •   04/12/2020 06:02:04 PM
 •   Đã xem: 960
 •   Phản hồi: 0

TKB TUẦN 12 HKI 2020-2021 ( 30.11-06.12.2020)

 •   27/11/2020 06:11:26 PM
 •   Đã xem: 888
 •   Phản hồi: 0

TKB TUẦN 11 HK I 2020-2021(23/11 – 29/11/2020)

 •   19/11/2020 06:52:25 PM
 •   Đã xem: 1007
 •   Phản hồi: 0

TKB TUẦN 10 HK I 2020-2021 ( 16/11 – 22/11/2020)

 •   13/11/2020 03:30:12 PM
 •   Đã xem: 821
 •   Phản hồi: 0

TKB TUẦN 09 HK I 2020-2021 ( 09/11 – 15/11/2020)

 •   06/11/2020 04:22:28 PM
 •   Đã xem: 957
 •   Phản hồi: 0

DS SV KHOÁ 12 ĐƯỢC CÔNG NHẬN TN ĐỢT 2

 •   01/11/2020 04:16:44 PM
 •   Đã xem: 371
 •   Phản hồi: 0

TKB TUẦN 08 HK I 2020-2021 ( 02/11 – 08/11/2020)

 •   30/10/2020 05:46:29 PM
 •   Đã xem: 943
 •   Phản hồi: 0
Back to top button