Giới thiệu

Giới thiệu

I. Giới thiệu chung:
Phòng Khoa học - Đảm bảo chất lượng thuộc trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam
Địa chỉ: 431 - Hùng Vương, tp. Tam Kỳ, Quảng Nam
Điện thoại: (0235) 3834425
Email: ctkh@ckq.edu.vn
II. Nhân sự:III. Chức năng nhiệm vụ:
- Tổ chức quản lý cán bộ, nhân viên thuộc phòng theo phân cấp của Hiệu trưởng;
- Tham mưu và thực hiện phát triển ngành đào tạo, phát triển chương trình đào tạo, tổ chức việc biên soạn chương trình, giáo trình môn học, bài giảng, tài liệu học tập;
- Tham mưu việc đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo;
- Xây dựng kế hoạch và tham mưu tổ chức các kỳ thi học kỳ, thi tốt nghiệp;
- Tham mưu với lãnh đạo trường về hợp tác quốc tế;
- Tổ chức hoạt động khoa học và chuyển giao công nghệ; tổ chức các cuộc hội giảng, hội thảo cấp trường;
- Thực hiện việc kiểm định chất lượng giáo dục của trường;
- Chủ trì, phối hợp với các Khoa, Bộ môn, Trung tâm để xây dựng, bổ sung, quản lý và sử dụng Ngân hàng đề thi cho từng môn học đối với các hệ đào tạo, bậc đào tạo của Trường;
- Thực hiện công tác khảo thí theo chỉ đạo của Lãnh đạo trường; Tổ chức việc in, sao đề thi tại phòng theo đúng quy định;
- Xây dựng hệ thống công cụ đánh giá chương trình đạo tạo, giảng dạy của giáo viên, học tập của HSSV, việc làm của HSSV sau tốt nghiệp; xây dựng và hướng dẫn thực hiện quy định chế độ làm việc, hoạt động khoa học công nghệ;
- Phụ trách và tổ chức hiện tập san Thông tin khoa học và giáo dục của trường hướng đến thành lập Tạp chí khoa học trường.
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây