Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai
08/03/2021
08:00 Hội ý Lãnh đạo trường - Lãnh đạo trường
- Trưởng phòng TC-TTr, HC-QT
Phòng họp
09:00 Làm việc với Lãnh đạo trường - Lãnh đạo trường
- Trưởng khoa Nông nghiệp
- Trưởng phòng HC-QT
- Bí thư, Phó Bí thư Đoàn thanh niên
- Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn trường
Phòng họp
14:30 Rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy năm 2021
- Hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng
- BCH Đảng bộ
- Bí thư chi bộ
Phòng họp
15:30 Hội nghị cán bộ chủ chốt - BCH Đảng bộ
- Bí thư, PBT chi bộ
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn
- Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên
Phòng họp
16:00 Hội nghị BCH Đảng bộ - BCH Đảng bộ Phòng họp
Thứ ba
09/03/2021
07:00 Cấp lại thẻ Căn cước công dân ( Cả ngày ) - Toàn thể CNBV, NLĐ toàn Trường Phòng A5
07:30 Tham dự lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2021 ( 2 ngày 9-10/03/2021) - Đ/c Phạm Hải Anh
- Đ/c Đỗ Ngọc Linh
- Đ/c Phạm Quý
- Đ/c Võ Thị Liên
- Đ/c Phạm Thị Lan
- Đ/c Hồ Thị Mỹ Bình
- Đ/c Huỳnh Thị Thanh Sự
- Đ/c Nguyễn Thị Thu Ba
Hội trường số 1, VP UBND tỉnh (62- Hùng Vương - Tp Tam Kỳ)
14:00 Thông qua Hội đồng khoa học xét duyệt hồ sơ đăng ký thiết bị hay đồ dùng dạy học tự làm cấp trường
Tác giả: Lê Hữu Hùng
- Theo Quyết định số 53/QĐ.CĐ.KTKT Phòng họp
15:00 Thông qua Hội đồng khoa học xét duyệt hồ sơ đăng ký thiết bị hay đồ dùng dạy học tự làm cấp trường
Tác giả: Huỳnh Kim Tân
- Theo Quyết định số 54/QĐ.CĐ.KTKT Phòng họp
17:00 Hội nghị UBND tỉnh mở rộng - Thầy Phạm Hồng Chương
- Anh Phạm Đình Định
Hội trường số 2 (Tầng 2), Văn phòng UBND tỉnh
Thứ tư
10/03/2021
07:30 Tổ chức phỏng vấn lớp Liên kết đào tạo giữa Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam và Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam - Lãnh đạo trường
- Trưởng, phó khoa Nông nghiệp
- Cán bộ, giảng viên khoa Nông nghiệp
Hội trường lớn
14:00 Họp phòng Hành chính - Quản trị - Toàn thể CBNV, NLĐ phòng HC- QT Phòng A5
15:30 Họp Chi bộ CNKT - Toàn thể Đảng viên Chi bộ Phòng họp tầng 2
Thứ năm
11/03/2021
06:30 Học hỏi kinh nghiệm về tuyển sinh trực tuyến tại Đại học Sư phạm Đà Nẵng - Thầy Phạm Hải Anh
- Cô Phạm Thị Mai Phương
- Cô Phạm Thị Lan
- Cô Võ Thị Liên
- Cô Nguyễn Thị Thu Ba
- Cô Hà Thị Lợi
- Thầy Đỗ Ngọc Linh
- Anh Phạm Đình Định
Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
08:00 Họp Chi bộ Văn phòng - Toàn thể Đảng viên Chi bộ Phòng họp
Thứ sáu
12/03/2021
07:30 Họp rà soát bổ sung quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ:
- Hội nghị tập thể Lãnh đạo trường
- Lãnh đạo trường
- Trưởng phòng TC-TTr
Phòng họp
08:00 Hội nghị cán bộ chủ chốt - Lãnh đạo trường
- BCH Đảng bộ
- Trưởng phó các đơn vị
- Chủ tịch công đoàn
- Bí thư Đoàn thanh niên
Phòng họp
08:30 Hội nghị tập thể Lãnh đạo mở rộng - BCH Đảng bộ
- Lãnh đạo trường
Phòng họp
08:45 Hội nghị tập thể Lãnh đạo - Lãnh đạo trường Phòng họp
14:30 Họp Chi bộ Kinh tế - CNTT NN - Toàn thể ĐV Chi bộ Phòng họp số 2 (tầng 2)
15:00 Họp Hội đồng mở thầu gói thầu sửa chữa bão lụt 2020 - Theo Quyết định số 64 ngày 05/03/2021 Phòng họp

Thứ hai (08/03/2021)

08:00:
Hội ý Lãnh đạo trường
Thành phần: - Lãnh đạo trường
- Trưởng phòng TC-TTr, HC-QT
Địa điểm: Phòng họp
09:00:
Làm việc với Lãnh đạo trường
Thành phần: - Lãnh đạo trường
- Trưởng khoa Nông nghiệp
- Trưởng phòng HC-QT
- Bí thư, Phó Bí thư Đoàn thanh niên
- Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn trường
Địa điểm: Phòng họp
14:30:
Rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy năm 2021
- Hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng
Thành phần: - BCH Đảng bộ
- Bí thư chi bộ
Địa điểm: Phòng họp
15:30:
Hội nghị cán bộ chủ chốt
Thành phần: - BCH Đảng bộ
- Bí thư, PBT chi bộ
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn
- Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên
Địa điểm: Phòng họp
16:00:
Hội nghị BCH Đảng bộ
Thành phần: - BCH Đảng bộ
Địa điểm: Phòng họp

Thứ ba (09/03/2021)

07:00:
Cấp lại thẻ Căn cước công dân ( Cả ngày )
Thành phần: - Toàn thể CNBV, NLĐ toàn Trường
Địa điểm: Phòng A5
07:30:
Tham dự lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2021 ( 2 ngày 9-10/03/2021)
Thành phần: - Đ/c Phạm Hải Anh
- Đ/c Đỗ Ngọc Linh
- Đ/c Phạm Quý
- Đ/c Võ Thị Liên
- Đ/c Phạm Thị Lan
- Đ/c Hồ Thị Mỹ Bình
- Đ/c Huỳnh Thị Thanh Sự
- Đ/c Nguyễn Thị Thu Ba
Địa điểm: Hội trường số 1, VP UBND tỉnh (62- Hùng Vương - Tp Tam Kỳ)
14:00:
Thông qua Hội đồng khoa học xét duyệt hồ sơ đăng ký thiết bị hay đồ dùng dạy học tự làm cấp trường
Tác giả: Lê Hữu Hùng
Thành phần: - Theo Quyết định số 53/QĐ.CĐ.KTKT
Địa điểm: Phòng họp
15:00:
Thông qua Hội đồng khoa học xét duyệt hồ sơ đăng ký thiết bị hay đồ dùng dạy học tự làm cấp trường
Tác giả: Huỳnh Kim Tân
Thành phần: - Theo Quyết định số 54/QĐ.CĐ.KTKT
Địa điểm: Phòng họp
17:00:
Hội nghị UBND tỉnh mở rộng
Thành phần: - Thầy Phạm Hồng Chương
- Anh Phạm Đình Định
Địa điểm: Hội trường số 2 (Tầng 2), Văn phòng UBND tỉnh

Thứ tư (10/03/2021)

07:30:
Tổ chức phỏng vấn lớp Liên kết đào tạo giữa Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam và Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam
Thành phần: - Lãnh đạo trường
- Trưởng, phó khoa Nông nghiệp
- Cán bộ, giảng viên khoa Nông nghiệp
Địa điểm: Hội trường lớn
14:00:
Họp phòng Hành chính - Quản trị
Thành phần: - Toàn thể CBNV, NLĐ phòng HC- QT
Địa điểm: Phòng A5
15:30:
Họp Chi bộ CNKT
Thành phần: - Toàn thể Đảng viên Chi bộ
Địa điểm: Phòng họp tầng 2

Thứ năm (11/03/2021)

06:30:
Học hỏi kinh nghiệm về tuyển sinh trực tuyến tại Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Thành phần: - Thầy Phạm Hải Anh
- Cô Phạm Thị Mai Phương
- Cô Phạm Thị Lan
- Cô Võ Thị Liên
- Cô Nguyễn Thị Thu Ba
- Cô Hà Thị Lợi
- Thầy Đỗ Ngọc Linh
- Anh Phạm Đình Định
Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
08:00:
Họp Chi bộ Văn phòng
Thành phần: - Toàn thể Đảng viên Chi bộ
Địa điểm: Phòng họp

Thứ sáu (12/03/2021)

07:30:
Họp rà soát bổ sung quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ:
- Hội nghị tập thể Lãnh đạo trường
Thành phần: - Lãnh đạo trường
- Trưởng phòng TC-TTr
Địa điểm: Phòng họp
08:00:
Hội nghị cán bộ chủ chốt
Thành phần: - Lãnh đạo trường
- BCH Đảng bộ
- Trưởng phó các đơn vị
- Chủ tịch công đoàn
- Bí thư Đoàn thanh niên
Địa điểm: Phòng họp
08:30:
Hội nghị tập thể Lãnh đạo mở rộng
Thành phần: - BCH Đảng bộ
- Lãnh đạo trường
Địa điểm: Phòng họp
08:45:
Hội nghị tập thể Lãnh đạo
Thành phần: - Lãnh đạo trường
Địa điểm: Phòng họp
14:30:
Họp Chi bộ Kinh tế - CNTT NN
Thành phần: - Toàn thể ĐV Chi bộ
Địa điểm: Phòng họp số 2 (tầng 2)
15:00:
Họp Hội đồng mở thầu gói thầu sửa chữa bão lụt 2020
Thành phần: - Theo Quyết định số 64 ngày 05/03/2021
Địa điểm: Phòng họp
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây