Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai
22/03/2021
08:00 Tập huấn cập nhật phần mềm dữ liệu cán bộ, viên chức - Toàn thể CBGV biên chế ( Tất cả chuẩn bị máy tính xách tay ) Hội trường lớn
08:00 Dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Thầy Phạm Hồng Chương
- Thầy Trịnh Văn Nguyên
Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Nam
14:00 Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Khoa CNKT với HSSV - Lãnh đạo khoa và Trưởng bộ môn
- Giáo viên chủ nhiệm các lớp, giáo vụ khoa
- Giáo viên khoa không có giờ lên lớp
- Đại diện Phòng CTSV
- HSSV thuộc khoa
Hội trường lớn
15:00 Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Khoa Kinh tế - Du lịch với HSSV - Lãnh đạo khoa và Trưởng bộ môn
- Giáo viên chủ nhiệm các lớp, giáo vụ khoa
- Đại diện Phòng CTSV
- HSSV thuộc khoa
Phòng A5
Thứ ba
23/03/2021
07:30 Đi thăm Tỉnh Đoàn nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Thầy Nguyễn Quyết Thắng
- Phòng HC-QT
- Đoàn Thanh niên
Tỉnh Đoàn
07:30 Dự Khai mạc Techfest Quảng Nam lần thứ 2 "Quảng Nam - Vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo" - Thầy Trịnh Văn Nguyên Hội trường nhỏ Trung tâm văn hoá tỉnh Quảng Nam
09:00 Họp Tiểu ban nội dung và tuyên truyền - Tiểu ban 1 về việc chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thành lập - Thầy Nguyễn Quyết Thắng
- Theo Quyết định số 671/QĐ-CĐ.KTKT, Quyết định số 67/QĐ-CĐ.KTKT
Phòng họp
09:00 Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Khoa CNTT - NN với HSSV - Lãnh đạo khoa và Trưởng bộ môn;
- Giáo viên chủ nhiệm các lớp, giáo vụ khoa;
- Đại diện Phòng CTSV;
- HSSV thuộc khoa
Phòng C11
13:00 Tổ chức tuyên truyền công tác tuyển sinh tại các trường THPT ở tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định năm 2021 (Từ ngày 23/3 đến hết ngày 27/3/2021) - Thầy Phạm Hồng Chương
- Thầy Phạm Hải Anh
- Thầy Nguyễn Đỗ Duy Trí
- Thầy Trịnh Văn bình
- Anh Phạm Đình Định
Quảng Ngãi, Bình Định
13:30 Tham dự Hội thảo Khởi nghiệp du lịch sáng tạo trên nền tảng giá trị bản địa - Thầy Nguyễn Quyết Thắng Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam
14:00 Sinh hoạt kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS HCM; Phát động đoàn viên thanh niên, HSSV tham gia công tác tuyển sinh năm 2021 - BTV Đảng ủy;
- Bí thư các Chi bộ;
- BCH Đoàn trường;
- Đoàn viên ưu tú, đoàn viên nhận QĐ kết nạp Đoàn;
- BCH Chi đoàn; Ban cán sự các lớp
Phòng A5
Thứ tư
24/03/2021
14:00 Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Khoa Nông nghiệp với HSSV - Lãnh đạo khoa và Trưởng bộ môn
- Giáo viên chủ nhiệm các lớp, giáo vụ khoa
- Giáo viên khoa không có giờ lên lớp
- Đại diện Phòng CTSV
- Đại diện HSSV thuộc khoa
Phòng A5
14:00 Họp báo cáo kết quả xét thầu gói thầu khắc phục và sửa chữa bão lụt năm 2020 - Theo Quyết định số 64 ngày 05/03/2021 Phòng họp
Thứ năm
25/03/2021
08:00 Họp giao ban Khối đào tạo - Phạm Hồng Chương
- Trưởng, phó Khoa
- Trưởng, phó các đơn vị: P. Tài vụ; P. KH&ĐBCL; P. Đào tạo
Phòng họp
10:00 Họp Hội đồng khoa học xét duyệt hồ sơ đăng ký thiết bị hay đồ dùng dạy học tự làm cấp trường của GV Huỳnh Thị Ngọc An - Theo Quyết định Phòng A5
14:00 Hội thảo Khoa Kinh tế - Du lịch - Đại diện Lãnh đạo trường
- Toàn thể CBGV khoa Kinh tế - Du lịch
- Đại diện phòng KH&ĐBCL
Phòng A5
15:30 Họp Hội đồng lương quý I,II năm 2021 - Thầy Phạm Hồng Chương
- Thầy Nguyễn Quyết Thắng
- Thầy Nguyễn Anh Dũng
- Thầy Phạm Ngọc Cường
- Cô Nguyễn Thị Kim Oanh
- Thầy Trịnh Huy Thành
- Thầy Nguyễn Nhã Quý
- Cô Bùi Thị Yến
Phòng họp
Thứ sáu
26/03/2021
07:30 Hội thảo Khoa Nông nghiệp - Lãnh đạo trường
- Toàn thể CBGV khoa Nông nghiệp
- Đại diện phòng KHĐBCL
Phòng họp
Thứ bảy
27/03/2021
07:30 Hội thảo Trung tâm Luật - Chính trị - Quốc phòng - Thể chất và Khoa CNTT-NN - Lãnh đạo trường
- Tất cả giáo viên của Trung tâm và Khoa
Phòng họp
08:00 Họp phụ huynh học kỳ 2 năm học 2020-2021 - Thầy Phạm Hồng Chương
- Lãnh đạo khoa Cơ bản
- Lãnh đạo phòng CTSV, Ban Tuyển sinh, BQL KTX, Đào tạo, KH&ĐBCL,HC-QT
- Đại diện Lãnh đạo các Khoa
- GVCN các lớp văn hóa Khối 12 và GVCN các lớp chuyên ngành
Hội trường lớn
08:00 - 11:30 Học Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ( 2 ngày 27,28/3 ) - Thầy Phạm Hồng Chương
- Thầy Nguyễn Quyết Thắng
UBND tỉnh Quảng Nam

Thứ hai (22/03/2021)

08:00:
Tập huấn cập nhật phần mềm dữ liệu cán bộ, viên chức
Thành phần: - Toàn thể CBGV biên chế ( Tất cả chuẩn bị máy tính xách tay )
Địa điểm: Hội trường lớn
08:00:
Dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Thành phần: - Thầy Phạm Hồng Chương
- Thầy Trịnh Văn Nguyên
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Nam
14:00:
Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Khoa CNKT với HSSV
Thành phần: - Lãnh đạo khoa và Trưởng bộ môn
- Giáo viên chủ nhiệm các lớp, giáo vụ khoa
- Giáo viên khoa không có giờ lên lớp
- Đại diện Phòng CTSV
- HSSV thuộc khoa
Địa điểm: Hội trường lớn
15:00:
Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Khoa Kinh tế - Du lịch với HSSV
Thành phần: - Lãnh đạo khoa và Trưởng bộ môn
- Giáo viên chủ nhiệm các lớp, giáo vụ khoa
- Đại diện Phòng CTSV
- HSSV thuộc khoa
Địa điểm: Phòng A5

Thứ ba (23/03/2021)

07:30:
Đi thăm Tỉnh Đoàn nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Thành phần: - Thầy Nguyễn Quyết Thắng
- Phòng HC-QT
- Đoàn Thanh niên
Địa điểm: Tỉnh Đoàn
07:30:
Dự Khai mạc Techfest Quảng Nam lần thứ 2 "Quảng Nam - Vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo"
Thành phần: - Thầy Trịnh Văn Nguyên
Địa điểm: Hội trường nhỏ Trung tâm văn hoá tỉnh Quảng Nam
09:00:
Họp Tiểu ban nội dung và tuyên truyền - Tiểu ban 1 về việc chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thành lập
Thành phần: - Thầy Nguyễn Quyết Thắng
- Theo Quyết định số 671/QĐ-CĐ.KTKT, Quyết định số 67/QĐ-CĐ.KTKT
Địa điểm: Phòng họp
09:00:
Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Khoa CNTT - NN với HSSV
Thành phần: - Lãnh đạo khoa và Trưởng bộ môn;
- Giáo viên chủ nhiệm các lớp, giáo vụ khoa;
- Đại diện Phòng CTSV;
- HSSV thuộc khoa
Địa điểm: Phòng C11
13:00:
Tổ chức tuyên truyền công tác tuyển sinh tại các trường THPT ở tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định năm 2021 (Từ ngày 23/3 đến hết ngày 27/3/2021)
Thành phần: - Thầy Phạm Hồng Chương
- Thầy Phạm Hải Anh
- Thầy Nguyễn Đỗ Duy Trí
- Thầy Trịnh Văn bình
- Anh Phạm Đình Định
Địa điểm: Quảng Ngãi, Bình Định
13:30:
Tham dự Hội thảo Khởi nghiệp du lịch sáng tạo trên nền tảng giá trị bản địa
Thành phần: - Thầy Nguyễn Quyết Thắng
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam
14:00:
Sinh hoạt kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS HCM; Phát động đoàn viên thanh niên, HSSV tham gia công tác tuyển sinh năm 2021
Thành phần: - BTV Đảng ủy;
- Bí thư các Chi bộ;
- BCH Đoàn trường;
- Đoàn viên ưu tú, đoàn viên nhận QĐ kết nạp Đoàn;
- BCH Chi đoàn; Ban cán sự các lớp
Địa điểm: Phòng A5

Thứ tư (24/03/2021)

14:00:
Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Khoa Nông nghiệp với HSSV
Thành phần: - Lãnh đạo khoa và Trưởng bộ môn
- Giáo viên chủ nhiệm các lớp, giáo vụ khoa
- Giáo viên khoa không có giờ lên lớp
- Đại diện Phòng CTSV
- Đại diện HSSV thuộc khoa
Địa điểm: Phòng A5
14:00:
Họp báo cáo kết quả xét thầu gói thầu khắc phục và sửa chữa bão lụt năm 2020
Thành phần: - Theo Quyết định số 64 ngày 05/03/2021
Địa điểm: Phòng họp

Thứ năm (25/03/2021)

08:00:
Họp giao ban Khối đào tạo
Thành phần: - Phạm Hồng Chương
- Trưởng, phó Khoa
- Trưởng, phó các đơn vị: P. Tài vụ; P. KH&ĐBCL; P. Đào tạo
Địa điểm: Phòng họp
10:00:
Họp Hội đồng khoa học xét duyệt hồ sơ đăng ký thiết bị hay đồ dùng dạy học tự làm cấp trường của GV Huỳnh Thị Ngọc An
Thành phần: - Theo Quyết định
Địa điểm: Phòng A5
14:00:
Hội thảo Khoa Kinh tế - Du lịch
Thành phần: - Đại diện Lãnh đạo trường
- Toàn thể CBGV khoa Kinh tế - Du lịch
- Đại diện phòng KH&ĐBCL
Địa điểm: Phòng A5
15:30:
Họp Hội đồng lương quý I,II năm 2021
Thành phần: - Thầy Phạm Hồng Chương
- Thầy Nguyễn Quyết Thắng
- Thầy Nguyễn Anh Dũng
- Thầy Phạm Ngọc Cường
- Cô Nguyễn Thị Kim Oanh
- Thầy Trịnh Huy Thành
- Thầy Nguyễn Nhã Quý
- Cô Bùi Thị Yến
Địa điểm: Phòng họp

Thứ sáu (26/03/2021)

07:30:
Hội thảo Khoa Nông nghiệp
Thành phần: - Lãnh đạo trường
- Toàn thể CBGV khoa Nông nghiệp
- Đại diện phòng KHĐBCL
Địa điểm: Phòng họp

Thứ bảy (27/03/2021)

07:30:
Hội thảo Trung tâm Luật - Chính trị - Quốc phòng - Thể chất và Khoa CNTT-NN
Thành phần: - Lãnh đạo trường
- Tất cả giáo viên của Trung tâm và Khoa
Địa điểm: Phòng họp
08:00:
Họp phụ huynh học kỳ 2 năm học 2020-2021
Thành phần: - Thầy Phạm Hồng Chương
- Lãnh đạo khoa Cơ bản
- Lãnh đạo phòng CTSV, Ban Tuyển sinh, BQL KTX, Đào tạo, KH&ĐBCL,HC-QT
- Đại diện Lãnh đạo các Khoa
- GVCN các lớp văn hóa Khối 12 và GVCN các lớp chuyên ngành
Địa điểm: Hội trường lớn
08:00 - 11:30:
Học Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ( 2 ngày 27,28/3 )
Thành phần: - Thầy Phạm Hồng Chương
- Thầy Nguyễn Quyết Thắng
Địa điểm: UBND tỉnh Quảng Nam
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây