Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai
29/03/2021
14:00 Họp thương thảo hợp đồng khắc phục thiệt hại bão số 9 năm 2020 - Lãnh đạo trường
- Phòng HC-QT, Tài vụ, TC-TTr
- Ban thanh tra nhân dân
Phòng họp
Thứ ba
30/03/2021
07:30 Họp giao ban Quý I Công Đoàn viên chức tỉnh - Thầy Trịnh Huy Thành Hội trường Sở Khoa học Công nghệ
08:00 Họp kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban CSVC, lễ nghi, khánh tiết và Hoạt động phong trào kỷ niêm 50 năm thành lập trường - Theo TB phân công nhiệm vụ số 128 ngày 31/12/2020 Phòng họp
14:30 Họp xét kết quả rèn luyện TC K43, CĐLT Đ-ĐT K11
( Năm học 2020-2021)
- Thầy Nguyễn Quyết Thắng
- Theo Quyết định số 484 ngày 22/09/2020
Phòng họp
Thứ tư
31/03/2021
08:00 Thông qua Hội đồng khoa học xét duyệt hồ sơ đăng ký thiết bị hay đồ dùng dạy học tự làm cấp trường:
- Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc An
- Theo Quyết định số 82/QĐ.CĐ.KTKT Phòng A5
09:00 Thông qua Hội đồng khoa học xét duyệt hồ sơ đăng ký thiết bị hay đồ dùng dạy học tự làm cấp trường:
- Tác giả: Phan Thành Việt
- Theo Quyết định số 89/QĐ.CĐ.KTKT Phòng A5
10:00 Thông qua Hội đồng khoa học xét duyệt hồ sơ đăng ký thiết bị hay đồ dùng dạy học tự làm cấp trường:
- Tác giả: Cao Minh Nhựt
- Theo Quyết định số 91/QĐ.CĐ.KTKT Phòng A5
Thứ năm
01/04/2021
08:00 Họp xét tốt nghiệp TC K43, CĐLT Đ-ĐT K11 - Thầy Phạm Hồng Chương
- Nguyễn Quyết Thắng
- Theo Quyết định Số 79/QĐ-CĐ.KTKT ngày 17/3/2021
Phòng họp
14:00 Thông qua Hội đồng khoa học xét duyệt hồ sơ đăng ký thiết bị hay đồ dùng dạy học tự làm cấp trường:
- Tác giả: Nguyễn Xuân Diệu
- Theo Quyết định số 88/QĐ.CĐ.KTKT Phòng A5
15:00 Thông qua Hội đồng khoa học xét duyệt hồ sơ đăng ký thiết bị hay đồ dùng dạy học tự làm cấp trường:
- Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hà
- Theo Quyết định số 90/QĐ.CĐ.KTKT Phòng A5

Thứ hai (29/03/2021)

14:00:
Họp thương thảo hợp đồng khắc phục thiệt hại bão số 9 năm 2020
Thành phần: - Lãnh đạo trường
- Phòng HC-QT, Tài vụ, TC-TTr
- Ban thanh tra nhân dân
Địa điểm: Phòng họp

Thứ ba (30/03/2021)

07:30:
Họp giao ban Quý I Công Đoàn viên chức tỉnh
Thành phần: - Thầy Trịnh Huy Thành
Địa điểm: Hội trường Sở Khoa học Công nghệ
08:00:
Họp kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban CSVC, lễ nghi, khánh tiết và Hoạt động phong trào kỷ niêm 50 năm thành lập trường
Thành phần: - Theo TB phân công nhiệm vụ số 128 ngày 31/12/2020
Địa điểm: Phòng họp
14:30:
Họp xét kết quả rèn luyện TC K43, CĐLT Đ-ĐT K11
( Năm học 2020-2021)
Thành phần: - Thầy Nguyễn Quyết Thắng
- Theo Quyết định số 484 ngày 22/09/2020
Địa điểm: Phòng họp

Thứ tư (31/03/2021)

08:00:
Thông qua Hội đồng khoa học xét duyệt hồ sơ đăng ký thiết bị hay đồ dùng dạy học tự làm cấp trường:
- Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc An
Thành phần: - Theo Quyết định số 82/QĐ.CĐ.KTKT
Địa điểm: Phòng A5
09:00:
Thông qua Hội đồng khoa học xét duyệt hồ sơ đăng ký thiết bị hay đồ dùng dạy học tự làm cấp trường:
- Tác giả: Phan Thành Việt
Thành phần: - Theo Quyết định số 89/QĐ.CĐ.KTKT
Địa điểm: Phòng A5
10:00:
Thông qua Hội đồng khoa học xét duyệt hồ sơ đăng ký thiết bị hay đồ dùng dạy học tự làm cấp trường:
- Tác giả: Cao Minh Nhựt
Thành phần: - Theo Quyết định số 91/QĐ.CĐ.KTKT
Địa điểm: Phòng A5

Thứ năm (01/04/2021)

08:00:
Họp xét tốt nghiệp TC K43, CĐLT Đ-ĐT K11
Thành phần: - Thầy Phạm Hồng Chương
- Nguyễn Quyết Thắng
- Theo Quyết định Số 79/QĐ-CĐ.KTKT ngày 17/3/2021
Địa điểm: Phòng họp
14:00:
Thông qua Hội đồng khoa học xét duyệt hồ sơ đăng ký thiết bị hay đồ dùng dạy học tự làm cấp trường:
- Tác giả: Nguyễn Xuân Diệu
Thành phần: - Theo Quyết định số 88/QĐ.CĐ.KTKT
Địa điểm: Phòng A5
15:00:
Thông qua Hội đồng khoa học xét duyệt hồ sơ đăng ký thiết bị hay đồ dùng dạy học tự làm cấp trường:
- Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hà
Thành phần: - Theo Quyết định số 90/QĐ.CĐ.KTKT
Địa điểm: Phòng A5
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây