Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai
05/04/2021
07:00 Chụp hình Kỷ yếu 50 năm thành lập trường Các đơn vị đăng ký Sân trường
09:00 Kiểm tra việc quy hoạch sắp xếp, bố trí, vệ sinh công nghiệp, sử dụng máy móc thiết bị ở các đơn vị - Thầy Nguyễn Quyết Thắng
- Thầy Phạm Ngoc Cường
- Cô Võ Thị Liên
- Thầy Đỗ Ngọc Linh
- Cô Phạm Thị mai Phương
- Thầy Phạm Hải Anh
- Thầy Trịnh Huy Thành
- Và giáo viên quản lý nhà xưởng, phòng thực hành
Phòng họp và nhà xưởng thực hành các đơn vị
13:30 Họp BTV Đảng ủy BTV Đảng ủy Phòng họp
14:00 Họp BCH Đảng bộ BCH Đảng bộ Phòng họp
Thứ ba
06/04/2021
07:30 Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo nhà trường với HSSV - Thầy Phạm Hồng Chương
- Thầy Nguyễn Quyết Thắng
- Bí thư Đoàn Thanh niên
- Trưởng các đơn vị trong nhà trường
- Giáo vụ các khoa
- Cán bộ Phòng CTSV
Hội trường lớn
14:00 Thông qua Hội đồng khoa học xét duyệt hồ sơ đăng ký thiết bị hay đồ dùng dạy học tự làm cấp trường:
- Tác giả: ThS. Huỳnh Thị Kim Phượng
- Theo Quyết định Số 112/QĐ-CĐ.KTKT Phòng A5
Thứ tư
07/04/2021
08:00 Ký hợp đồng gói thầu khắc phục thiệt hại do bão số 9 - Lãnh đạo trường
- Phòng Tài vụ
- Phòng Hành chính - Quản trị
- Ban thanh tra nhân dân
Phòng họp
09:00 - 09:30 Thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ
- Hội nghị Lãnh đạo trường ( bước 1)
- Lãnh đạo trường
- Trưởng phòng TC-TTr
Phòng họp
09:30 - 10:00 Hội nghị Lãnh đạo mở rộng (bước 2) - Lãnh đạo trường
- BCH Đảng bộ
Phòng họp
10:00 Hội nghị Lãnh đạo trường lần 2 ( bước 3) - Lãnh đạo trường
- Trưởng phòng TC-TTr
Phòng họp
14:00 Họp Giao ban tháng 4/2021 - Lãnh đạo trường
- BCH Đảng bộ
- Trưởng các đơn vị, Đoàn thể
Phòng họp
Thứ năm
08/04/2021
07:30 Họp triển khai nhiệm vụ chi Hội Luật gia Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam năm 2021 - Chi Hội Luật gia trường TT Luật - Chính trị - Quốc phòng - Thể chất
08:00 Hội thảo "Kết nối thông tin cung cầu lao động, cung ứng và tuyển lao động cho doanh nghiệp" - Thầy Phạm Hồng Chương
- Thầy Phạm Hải Anh
- Cô Hồ Thị Mỹ Bình
Ks Mường Thanh - Tam Kỳ
08:00 Bàn giao mặt bằng thi công gói thầu khắc phục bão lụt - Lãnh đạo trường
- Phòng Tài vụ
- Phòng Hành chính - Quản trị
- Ban thanh tra nhân dân
Phòng họp
14:00 Đi công tác Đà Nẵng ( ĐI từ 08/04 đến hết ngày 09/04/2021) - Thầy Nguyễn Quyết Thắng
- Thầy Lê Văn Thu
- Thầy Lê Ngọc Can
- Thầy Hồ Nguyễn Quang Đồng
- Anh Phạm Đình Định
Đà Nẵng
Thứ sáu
09/04/2021
07:00 Đi công tác tư vấn tuyển sinh và giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ đợt 2 năm 2021 (Từ ngày 9/4 đến 12/4/2021) - Thầy Nguyễn Anh Dũng
- Thầy Phạm Hồng Sơn
- Thầy Trần Huy Cường
- Cô Lê Thị Phương Thuỷ
Huyện Bắc Trà My và H. Nam Trà My tỉnh Quảng Nam
07:00 Khai mạc giải bóng đá HSSV năm 2021 - Theo Giấy mời Sân bóng đá mini
09:00 Họp Chi bộ Tuyển sinh - ĐTTX & DV - Toàn thể Đảng viên Chi bộ Thư viên
Thứ bảy
10/04/2021
14:00 Tham dự hoạt động hữu nghị nhân dịp Tết Bunpimay năm 2021 cho lưu học sinh Lào tại Quảng Nam - Lãnh đạo trường
- Thầy Trịnh Văn Bình
- Lưu học sinh Lào tại Trường
Núi Thành

Thứ hai (05/04/2021)

07:00:
Chụp hình Kỷ yếu 50 năm thành lập trường
Thành phần: Các đơn vị đăng ký
Địa điểm: Sân trường
09:00:
Kiểm tra việc quy hoạch sắp xếp, bố trí, vệ sinh công nghiệp, sử dụng máy móc thiết bị ở các đơn vị
Thành phần: - Thầy Nguyễn Quyết Thắng
- Thầy Phạm Ngoc Cường
- Cô Võ Thị Liên
- Thầy Đỗ Ngọc Linh
- Cô Phạm Thị mai Phương
- Thầy Phạm Hải Anh
- Thầy Trịnh Huy Thành
- Và giáo viên quản lý nhà xưởng, phòng thực hành
Địa điểm: Phòng họp và nhà xưởng thực hành các đơn vị
13:30:
Họp BTV Đảng ủy
Thành phần: BTV Đảng ủy
Địa điểm: Phòng họp
14:00:
Họp BCH Đảng bộ
Thành phần: BCH Đảng bộ
Địa điểm: Phòng họp

Thứ ba (06/04/2021)

07:30:
Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo nhà trường với HSSV
Thành phần: - Thầy Phạm Hồng Chương
- Thầy Nguyễn Quyết Thắng
- Bí thư Đoàn Thanh niên
- Trưởng các đơn vị trong nhà trường
- Giáo vụ các khoa
- Cán bộ Phòng CTSV
Địa điểm: Hội trường lớn
14:00:
Thông qua Hội đồng khoa học xét duyệt hồ sơ đăng ký thiết bị hay đồ dùng dạy học tự làm cấp trường:
- Tác giả: ThS. Huỳnh Thị Kim Phượng
Thành phần: - Theo Quyết định Số 112/QĐ-CĐ.KTKT
Địa điểm: Phòng A5

Thứ tư (07/04/2021)

08:00:
Ký hợp đồng gói thầu khắc phục thiệt hại do bão số 9
Thành phần: - Lãnh đạo trường
- Phòng Tài vụ
- Phòng Hành chính - Quản trị
- Ban thanh tra nhân dân
Địa điểm: Phòng họp
09:00 - 09:30:
Thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ
- Hội nghị Lãnh đạo trường ( bước 1)
Thành phần: - Lãnh đạo trường
- Trưởng phòng TC-TTr
Địa điểm: Phòng họp
09:30 - 10:00:
Hội nghị Lãnh đạo mở rộng (bước 2)
Thành phần: - Lãnh đạo trường
- BCH Đảng bộ
Địa điểm: Phòng họp
10:00:
Hội nghị Lãnh đạo trường lần 2 ( bước 3)
Thành phần: - Lãnh đạo trường
- Trưởng phòng TC-TTr
Địa điểm: Phòng họp
14:00:
Họp Giao ban tháng 4/2021
Thành phần: - Lãnh đạo trường
- BCH Đảng bộ
- Trưởng các đơn vị, Đoàn thể
Địa điểm: Phòng họp

Thứ năm (08/04/2021)

07:30:
Họp triển khai nhiệm vụ chi Hội Luật gia Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam năm 2021
Thành phần: - Chi Hội Luật gia trường
Địa điểm: TT Luật - Chính trị - Quốc phòng - Thể chất
08:00:
Hội thảo "Kết nối thông tin cung cầu lao động, cung ứng và tuyển lao động cho doanh nghiệp"
Thành phần: - Thầy Phạm Hồng Chương
- Thầy Phạm Hải Anh
- Cô Hồ Thị Mỹ Bình
Địa điểm: Ks Mường Thanh - Tam Kỳ
08:00:
Bàn giao mặt bằng thi công gói thầu khắc phục bão lụt
Thành phần: - Lãnh đạo trường
- Phòng Tài vụ
- Phòng Hành chính - Quản trị
- Ban thanh tra nhân dân
Địa điểm: Phòng họp
14:00:
Đi công tác Đà Nẵng ( ĐI từ 08/04 đến hết ngày 09/04/2021)
Thành phần: - Thầy Nguyễn Quyết Thắng
- Thầy Lê Văn Thu
- Thầy Lê Ngọc Can
- Thầy Hồ Nguyễn Quang Đồng
- Anh Phạm Đình Định
Địa điểm: Đà Nẵng

Thứ sáu (09/04/2021)

07:00:
Đi công tác tư vấn tuyển sinh và giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ đợt 2 năm 2021 (Từ ngày 9/4 đến 12/4/2021)
Thành phần: - Thầy Nguyễn Anh Dũng
- Thầy Phạm Hồng Sơn
- Thầy Trần Huy Cường
- Cô Lê Thị Phương Thuỷ
Địa điểm: Huyện Bắc Trà My và H. Nam Trà My tỉnh Quảng Nam
07:00:
Khai mạc giải bóng đá HSSV năm 2021
Thành phần: - Theo Giấy mời
Địa điểm: Sân bóng đá mini
09:00:
Họp Chi bộ Tuyển sinh - ĐTTX & DV
Thành phần: - Toàn thể Đảng viên Chi bộ
Địa điểm: Thư viên

Thứ bảy (10/04/2021)

14:00:
Tham dự hoạt động hữu nghị nhân dịp Tết Bunpimay năm 2021 cho lưu học sinh Lào tại Quảng Nam
Thành phần: - Lãnh đạo trường
- Thầy Trịnh Văn Bình
- Lưu học sinh Lào tại Trường
Địa điểm: Núi Thành
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây