Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai
10/05/2021
14:00 Họp Trung tâm Đào tạo thường xuyên và dịch vụ - Thầy Nguyễn Quyết Thắng
- Đại diện phòng Tài vụ, P. HCQT
- Toàn bộ TT ĐTTX&DV
Phòng họp
15:30 Họp Chi bộ Tuyển sinh - ĐTTX - DV - Toàn thể Đảng viên Chi bộ Thư viên
Thứ ba
11/05/2021
08:00 Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/08/2015 của Thủ tướng Chính phủ - Cô Hồ Thị Mỹ Bình
- Anh Phạm Đình Định
Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh
14:00 Kiểm tra công tác bàn giao trường - Thầy Nguyễn Quyết Thắng
- Thầy Trịnh Huy Thành
Phòng CTSV
Thứ tư
12/05/2021
08:00 Kiểm tra công tác bàn giao trường - Thầy Nguyễn Quyết Thắng
- Thầy Trịnh Huy Thành
Phòng HC-QT
14:00 Họp bàn một số nội dung chuẩn bị công tác bàn giao, tiếp nhận theo Kế hoạch số 2266/KH-UBND về sáp nhập các cơ sở GDNN công lập thuộc tỉnh - Thầy Phạm Hồng Chương
- Anh Phạm Đình Định
Phòng họp số 1 ( tầng 2) Sở LĐ-TB&XH
14:00 Kiểm tra công tác bàn giao trường - Thầy Nguyễn Quyết Thắng
- Thầy Trịnh Huy Thành
Ký túc xá
15:00 Họp Chi bộ công nghệ Kỹ thuật - Toàn thể Đảng viên Chi bộ Phòng họp tầng 2
15:00 Họp chi bộ Quản lý - Toàn thể Đảng viên Chi bộ Phòng Đào tạo
Thứ năm
13/05/2021
08:00 Thông qua Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài cấp trường
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lương Quý Phương
- Theo Quyết định số 157/QĐ-CĐ.KTKT Phòng họp
08:00 Kiểm tra công tác bàn giao trường - Thầy Nguyễn Quyết Thắng
- Thầy Trịnh Huy Thành
Phòng KH&ĐBCL
14:00 Thông qua Hội đồng nghiệm thu quy trình đảm bảo chất lượng:
- Quy trình tổ chức biên soạn, thẩm định giáo trình nội bộ
- Quy trình tư vấn hướng nghiệp học sinh THPT
- Theo Quyết định số 153/QĐ-CĐ.KTKT Phòng họp
Thứ sáu
14/05/2021
14:00 Họp phòng Hành Chính - Quản trị và triển khai nhiệm vụ - Toàn thể CBNV, NLĐ phòng Phòng họp
14:30 Làm việc với Sở Nội vụ về công tác cán bộ - Đảng ủy
- Lãnh đạo trường
- Trưởng các đơn vị, Đoàn thể
Phòng A5

Thứ hai (10/05/2021)

14:00:
Họp Trung tâm Đào tạo thường xuyên và dịch vụ
Thành phần: - Thầy Nguyễn Quyết Thắng
- Đại diện phòng Tài vụ, P. HCQT
- Toàn bộ TT ĐTTX&DV
Địa điểm: Phòng họp
15:30:
Họp Chi bộ Tuyển sinh - ĐTTX - DV
Thành phần: - Toàn thể Đảng viên Chi bộ
Địa điểm: Thư viên

Thứ ba (11/05/2021)

08:00:
Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/08/2015 của Thủ tướng Chính phủ
Thành phần: - Cô Hồ Thị Mỹ Bình
- Anh Phạm Đình Định
Địa điểm: Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh
14:00:
Kiểm tra công tác bàn giao trường
Thành phần: - Thầy Nguyễn Quyết Thắng
- Thầy Trịnh Huy Thành
Địa điểm: Phòng CTSV

Thứ tư (12/05/2021)

08:00:
Kiểm tra công tác bàn giao trường
Thành phần: - Thầy Nguyễn Quyết Thắng
- Thầy Trịnh Huy Thành
Địa điểm: Phòng HC-QT
14:00:
Họp bàn một số nội dung chuẩn bị công tác bàn giao, tiếp nhận theo Kế hoạch số 2266/KH-UBND về sáp nhập các cơ sở GDNN công lập thuộc tỉnh
Thành phần: - Thầy Phạm Hồng Chương
- Anh Phạm Đình Định
Địa điểm: Phòng họp số 1 ( tầng 2) Sở LĐ-TB&XH
14:00:
Kiểm tra công tác bàn giao trường
Thành phần: - Thầy Nguyễn Quyết Thắng
- Thầy Trịnh Huy Thành
Địa điểm: Ký túc xá
15:00:
Họp Chi bộ công nghệ Kỹ thuật
Thành phần: - Toàn thể Đảng viên Chi bộ
Địa điểm: Phòng họp tầng 2
15:00:
Họp chi bộ Quản lý
Thành phần: - Toàn thể Đảng viên Chi bộ
Địa điểm: Phòng Đào tạo

Thứ năm (13/05/2021)

08:00:
Thông qua Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài cấp trường
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lương Quý Phương
Thành phần: - Theo Quyết định số 157/QĐ-CĐ.KTKT
Địa điểm: Phòng họp
08:00:
Kiểm tra công tác bàn giao trường
Thành phần: - Thầy Nguyễn Quyết Thắng
- Thầy Trịnh Huy Thành
Địa điểm: Phòng KH&ĐBCL
14:00:
Thông qua Hội đồng nghiệm thu quy trình đảm bảo chất lượng:
- Quy trình tổ chức biên soạn, thẩm định giáo trình nội bộ
- Quy trình tư vấn hướng nghiệp học sinh THPT
Thành phần: - Theo Quyết định số 153/QĐ-CĐ.KTKT
Địa điểm: Phòng họp

Thứ sáu (14/05/2021)

14:00:
Họp phòng Hành Chính - Quản trị và triển khai nhiệm vụ
Thành phần: - Toàn thể CBNV, NLĐ phòng
Địa điểm: Phòng họp
14:30:
Làm việc với Sở Nội vụ về công tác cán bộ
Thành phần: - Đảng ủy
- Lãnh đạo trường
- Trưởng các đơn vị, Đoàn thể
Địa điểm: Phòng A5
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây