Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai
24/05/2021
14:00 Tổ giúp việc Hội đồng bàn giao nguyên trạng các cơ sở GDNN làm việc trực tiếp với các Trường thuộc diện sáp nhập:
Làm việc tại Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc - Miền núi Quảng Nam
- Thầy Phạm Hồng Chương
- Anh Phạm Đình Định
Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc - Miền núi Quảng Nam
Thứ ba
25/05/2021
08:00 Tổ giúp việc Hội đồng bàn giao nguyên trạng các cơ sở GDNN làm việc trực tiếp với các Trường thuộc diện sáp nhập:
Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Quảng Nam
- Thầy Phạm Hồng Chương
- Anh Phạm Đình Định
Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Quảng Nam
14:00 Tổ giúp việc Hội đồng bàn giao nguyên trạng các cơ sở GDNN làm việc trực tiếp với các Trường thuộc diện sáp nhập:
Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam
- Thầy Phạm Hồng Chương
- Anh Phạm Đình Định
Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam
Thứ tư
26/05/2021
08:00 Tổ giúp việc Hội đồng bàn giao nguyên trạng các cơ sở GDNN làm việc trực tiếp với các Trường thuộc diện sáp nhập:
Trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam
- Thầy Phạm Hồng Chương
- Anh Phạm Đình Định
Trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam
14:00 Họp Hội đồng nghiệm thu quy trình đảm bảo chất lượng của Phòng Đào tạo và Ban tuyển sinh - Thầy Nguyễn Quyết Thắng
- Hội đồng nghiệm thu quy trình ĐBCL
- Tổ biên soạn quy trình
Phòng họp
14:00 Tổ giúp việc Hội đồng bàn giao nguyên trạng các cơ sở GDNN làm việc trực tiếp với các Trường thuộc diện sáp nhập:
Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam
- Thầy Phạm Hồng Chương
- Anh Phạm Đình Định
Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam
16:00 Hội ý Lãnh đạo trường - Lãnh đạo trường Phòng họp
Thứ năm
27/05/2021
08:00 Tổ giúp việc Hội đồng bàn giao nguyên trạng các cơ sở GDNN làm việc trực tiếp với các Trường thuộc diện sáp nhập:
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam
- Thầy Phạm Hồng Chương
- Thầy Nguyễn Quyết Thắng
- Thầy Nguyễn Anh Dũng
- Thầy Trịnh Huy Thành
- Thầy Phạm Ngọc Cường
- Cô Nguyễn Thị Kim Oanh
- Cô Phạm Thị Lan
- Thầy Lê Văn Thu
- Cô Hồ Thị Mỹ Bình
- Thầy Phạm Hải Anh
- Thầy Trịnh Văn Nguyên
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam
13:30 Học nghị quyết Đại hội XIII - Toàn thể Quần chúng thuộc Trường Hội trường lớn
15:15 Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm - Toàn thể Đảng viên Hội trường lớn
Thứ sáu
28/05/2021
15:00 Nghiệm thu khắc phục bão lụt Khu C ( 5 tầng ) - Phòng HC-QT Khu C

Thứ hai (24/05/2021)

14:00:
Tổ giúp việc Hội đồng bàn giao nguyên trạng các cơ sở GDNN làm việc trực tiếp với các Trường thuộc diện sáp nhập:
Làm việc tại Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc - Miền núi Quảng Nam
Thành phần: - Thầy Phạm Hồng Chương
- Anh Phạm Đình Định
Địa điểm: Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc - Miền núi Quảng Nam

Thứ ba (25/05/2021)

08:00:
Tổ giúp việc Hội đồng bàn giao nguyên trạng các cơ sở GDNN làm việc trực tiếp với các Trường thuộc diện sáp nhập:
Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Quảng Nam
Thành phần: - Thầy Phạm Hồng Chương
- Anh Phạm Đình Định
Địa điểm: Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Quảng Nam
14:00:
Tổ giúp việc Hội đồng bàn giao nguyên trạng các cơ sở GDNN làm việc trực tiếp với các Trường thuộc diện sáp nhập:
Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam
Thành phần: - Thầy Phạm Hồng Chương
- Anh Phạm Đình Định
Địa điểm: Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam

Thứ tư (26/05/2021)

08:00:
Tổ giúp việc Hội đồng bàn giao nguyên trạng các cơ sở GDNN làm việc trực tiếp với các Trường thuộc diện sáp nhập:
Trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam
Thành phần: - Thầy Phạm Hồng Chương
- Anh Phạm Đình Định
Địa điểm: Trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam
14:00:
Họp Hội đồng nghiệm thu quy trình đảm bảo chất lượng của Phòng Đào tạo và Ban tuyển sinh
Thành phần: - Thầy Nguyễn Quyết Thắng
- Hội đồng nghiệm thu quy trình ĐBCL
- Tổ biên soạn quy trình
Địa điểm: Phòng họp
14:00:
Tổ giúp việc Hội đồng bàn giao nguyên trạng các cơ sở GDNN làm việc trực tiếp với các Trường thuộc diện sáp nhập:
Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam
Thành phần: - Thầy Phạm Hồng Chương
- Anh Phạm Đình Định
Địa điểm: Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam
16:00:
Hội ý Lãnh đạo trường
Thành phần: - Lãnh đạo trường
Địa điểm: Phòng họp

Thứ năm (27/05/2021)

08:00:
Tổ giúp việc Hội đồng bàn giao nguyên trạng các cơ sở GDNN làm việc trực tiếp với các Trường thuộc diện sáp nhập:
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam
Thành phần: - Thầy Phạm Hồng Chương
- Thầy Nguyễn Quyết Thắng
- Thầy Nguyễn Anh Dũng
- Thầy Trịnh Huy Thành
- Thầy Phạm Ngọc Cường
- Cô Nguyễn Thị Kim Oanh
- Cô Phạm Thị Lan
- Thầy Lê Văn Thu
- Cô Hồ Thị Mỹ Bình
- Thầy Phạm Hải Anh
- Thầy Trịnh Văn Nguyên
Địa điểm: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam
13:30:
Học nghị quyết Đại hội XIII
Thành phần: - Toàn thể Quần chúng thuộc Trường
Địa điểm: Hội trường lớn
15:15:
Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm
Thành phần: - Toàn thể Đảng viên
Địa điểm: Hội trường lớn

Thứ sáu (28/05/2021)

15:00:
Nghiệm thu khắc phục bão lụt Khu C ( 5 tầng )
Thành phần: - Phòng HC-QT
Địa điểm: Khu C
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây