Ngày hội hiến máu chan chứa ân tình xứ Quảng
   Thư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các Thầy giáo, Cô giáo tham gia Hội đồng ra đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014
   Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi, đáp án cao đẳng Đợt 3 khối A, A1, B, C và D
   Ngày hội "Ứng dụng công nghệ thông tin" tại trường
   Hội thi "Kiến thức & Tay nghề xây dựng năm 2014"
   QUY ĐỊNH VỀ XÉT CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP (năm học 2013-2014)
   Một số Quy định về đào tạo theo Hệ thống tín chỉ của Hiệu trưởng nhà trường
   Kế hoạch đào tạo năm học 2013 - 2014 (dự kiến)
   Các Quy trình quản lý đào tạo
   Chương trình đào tạo
   Thông báo về việc hoàn thiện thuyết minh đề cương đề tài NCKH cấp trường năm 2014
   Thông báo Một số nội dung chuẩn bị công tác tổ chức Hội thảo
   Kế hoạch tổ chức Hội thảo Công tác đào tạo theo hệ thống Tín chỉ
   Xét duyệt đề cương, đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
   Phiên họp thứ I - Hội đồng khoa học và đào tạo - Nhiệm kỳ 2014 - 2019
   Thông tư 22/2014/TT-BGDĐT, Ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp
   Thông tư liên tịch 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
   Hội thảo công tác đào tạo theo học chế tín chỉ trong sinh viên cao đẳng khóa 7 và cao đẳng liên thông khóa 5
   Kế hoạch tổ chức Hội thảo “Công tác đào tạo theo học chế tín chỉ trong sinh viên CĐ K7, CĐLT K5”
   Kế hoạch vệ sinh trường học tháng 5 năm 2014
   Các quy trình