Sinh hoạt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
   Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo bài kiểm tra, sát hạch viên chức năm 2014
   Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”
   Kế hoạch tập huấn triển khai thư viện số
   Lễ khai giảng Năm học 2014 - 2015
   QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (QC22 - Áp dụng từ khóa 39)
   QUY ĐỊNH HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2014
   KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2014-2015 (Dự thảo lần 2)
   Các Quy trình quản lý đào tạo
   Chương trình đào tạo
   Tự học – Con đường vươn tới những ước mơ
   Tự phê bình và phê bình theo Tư tưởng Hồ Chí Minh
   Tư tưởng Hồ chí Minh về Thanh niên & Công tác giáo dục Thanh niên
   Đánh giá hiệu quả các mô hình trồng cây lâm sản ngoài gỗ tại Huyện Tây Giang - Quảng Nam
   Kế hoạch xây dựng tập san
   Nội quy học sinh, sinh viên
   Thông báo về việc phòng chống các dịch bệnh trong mùa mưa
   Quyết định tặng học bổng tài trợ cho học sinh, sinh viên năm 2014
   Quyết định khen thưởng học sinh, sinh viên năm 2014
   Kế hoạch Khám sức khỏe đầu khóa cho sinh viên Cao đẳng khóa 8, Cao đẳng liên thông khóa 6 và học sinh TCCN khóa 39
   Kế hoạch "Vệ sinh trường học tháng 10, 11, 12 năm 2014"