Đề án tự chủ tuyển sinh Cao đẳng Hệ chính quy - Năm 2015
   Kế hoạch tổ chức chương trình “Không ngừng mơ ước, không ngừng vươn cao”
   Thông báo: Thời gian, địa điểm, hình thức kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức - Năm 2014
   Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên đầu khóa trong năm học 2014 - 2015
   Kỳ thi tuyển chức danh và công bố quyết định bổ nhiệm chức danh
   QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (QC22 - Áp dụng từ khóa 39)
   QUY ĐỊNH HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2014
   KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2014-2015 (Dự thảo lần 2)
   Các Quy trình quản lý đào tạo
   Chương trình đào tạo
   Tự học – Con đường vươn tới những ước mơ
   Tự phê bình và phê bình theo Tư tưởng Hồ Chí Minh
   Tư tưởng Hồ chí Minh về Thanh niên & Công tác giáo dục Thanh niên
   Đánh giá hiệu quả các mô hình trồng cây lâm sản ngoài gỗ tại Huyện Tây Giang - Quảng Nam
   Kế hoạch xây dựng tập san
   Kế hoạch Khám sức khỏe đầu khóa cho sinh viên Cao đẳng khóa 8, Cao đẳng liên thông khóa 6 và học sinh TCCN khóa 39
   Kế hoạch "Vệ sinh trường học tháng 10, 11, 12 năm 2014"
   Kế hoạch "Truyền thông nâng cao sức khỏe Vị thành niên, thanh niên"
   Thông báo miễn, giảm học phí năm học 2014-2015
   Lịch họp lớp đầu năm cao đẳng khóa 8, liên thông khóa 6 và trung cấp chuyên nghiệp khóa 39
   Lịch học "Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên" năm học 2014-2015