Thông báo tuyển dụng
   Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2014 - 2015
   Tổ chức Hội thảo Nâng cao chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉ
   Bồi dưỡng chính trị hè cho Cán bộ, giảng viên,công nhân viên toàn trường
   Giảng viên Võ Triều Khải bảo vệ thành công luật án Tiến sĩ tại Đại học Huế
   QUY ĐỊNH VỀ XÉT CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP (năm học 2013-2014)
   Một số Quy định về đào tạo theo Hệ thống tín chỉ của Hiệu trưởng nhà trường
   Kế hoạch đào tạo năm học 2013 - 2014 (dự kiến)
   Các Quy trình quản lý đào tạo
   Chương trình đào tạo
   Kế hoạch xây dựng tập san
   Hướng dẫn Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm học 2014 - 2015
   Thông báo về việc hoàn thiện thuyết minh đề cương đề tài NCKH cấp trường năm 2014
   Thông báo Một số nội dung chuẩn bị công tác tổ chức Hội thảo
   Kế hoạch tổ chức Hội thảo Công tác đào tạo theo hệ thống Tín chỉ
   Lịch họp lớp đầu năm cao đẳng khóa 8, liên thông khóa 6 và trung cấp chuyên nghiệp khóa 39
   Lịch học "Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên" năm học 2014-2015
   Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2014 - 2015 đối với sinh viên CĐ khóa 8, CĐ Liên thông khóa 6 và TCCN khóa 39
   Kế hoạch tổ chức nhập học cho sinh viên Cao đẳng khóa 8 và TCCN khóa 39 (năm học 2014-2015)
   Danh sách HSSV ở Ký túc xá
   Quyết đinh về việc khen thưởng học sinh, sinh viên